Gazete Yorum


İnsan içinde hem bir iyi, hem de bir kötü taraf taşıdığına göre, her kararında en nihayet en az iki seçimle karşı karşıya kalmaktadır. İnsan odur ki hangi anda hangi rejim içinde olursa olsun, bulunduğu konumda düşünerek hareket etsin, iradesine hakim olsun, aklını yönlendirsin, böylece duygularına hükmetsin, oluşturduğu duyguları ile doğru bir davranışta bulunsun. Bir idareci ister bir kral, bir cumhurbaşkanı, bir diktatör, bir müdür, bir aile reisi olsun, oynadığı rolde verdiği kararlarda rol oynayan şey çevresi, düşünce yapısı ve o an içinde yaşadığı kendi çelişkileridir, duygu dünyasıdır. Burada iradesinin kuvveti ve inançları onun o ana uygun davranış göstermesine sebep olur. Bir karar ise en nihayetinde birilerine yarar sağlarken, bir kısmının aleyhinedir. İşte bu kararı doğru kılan şey, kişidir, ve o şahsın değeridir. O kararı doğru kılan şahsiyettir, şahsiyetin seçtiği davranıştır. Şahsiyet o karar anında lazımdır. Sistemler kişiyi mutlak sınırlar,işte şahsiyet o karar anında tecelli eder. Bu yüzden her inanca bağlı eylem, elbette kişiden bağımsız düşünülmemelidir. Bu kişiyi değerlendirmenin ölçüsü ise vicdandır. Herkeste az çok var olan ama açıklanamayan en büyük tartı odur. Kişinin tartısı ne kadar sağlamsa, şahsiyeti o kadar yüksektir. Her suçu sistemlere atan insanın tartısı bozuktur. İnançsız insan, inançsız kişi, ve inançsız karar olmaz. İnancın eyleme geçişini tartmazsakda insanlık olmaz. Bu tartı vicdandır, öyle ise vicdansız insanlık olmaz. İnançların hepsi kötü demek yerine, vicdan tartısında hangisi ağır çeker bakmak lazım. Akıl ve gönül olan iki kefesi var bu işin. Akla ve gönle uyan her karar, en nihayetinde doğru karardır. Bu yol üstündeki her insan, ideolojisi, rolü ve inancı ne olursa olsun doğru karar alabilir. 12/10/2011 Radikal

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s