ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN SONU MU? La Fin du Tiers Monde LA De Couveto Paris


KİTAP NO: 222

İSMİ: ÜÇÜNCÜ DÜNYANIN SONU MU?

La Fin du Tiers Monde La De couveto Paris

YAZARIN ADI: Serge Cordellier ( Düzenleyen) Ahmet İnsel, Burak Gürbüz, Ayça Akarçay.

TARİH, YER : 1996

OKUNDUĞU TARİH: 4.05.2003

: İLETİŞİM

 KONU:

 –} 60, 70’lerde Rusya’da ki gelişmelerle, 2 taraftan bağımsız 3. dünya ülkeleri arasında hareket başlamış. ( Elsa Assidon) Kuzey-Güney tasarımları aynen geçerli değil. İktisadi kurumlar çöküyor. ( Rayner Marksel( 1982)) Walt W. Rostow ( 1960) ve Albert O. Hirsch? Lawrence Tubiana ( 1958)’de gelişme için Sermaye’nin birikiminden bahsettiler. Anti-neo klasik o zamanlar.

 Gelir dağılımı adaletsiz, etkisiz sanayi dışa özenen lüks tüketen elit. Kamunun rolü ekonomide artıyor. Ahbap-Çavuş ilişkisi.

  Etkisizlik kaynağı politikalar eleştiriliyor lib.’ler tarafında.

  Bazı sektörleri destekliyor, refah kaybı meydana geliyor. Güçlü piyasa zayıf devlet diyor bunlar.

Reformların 4 temel amacı var genelde. ( kamu harcamalarının azalması) Kamu maliyesi, dış hesapların düzeltilmesi, devlet müdahalesinin durdurulması ve dış ticaret politikasında reform.

“ Aslında liberal gücünün Asya ülkelerinde sıkı devlet müdahalesi var, ithal ikamesinin izleri var.

 Serge Cordelier Bağıntısızlar ( 3. blok oluşturmasını reddetmek) 1961’de Yug. Tito Mısırlı Cemal Abdül Nasır, Hintli Nehru. Daha sonra 1964 UNCTAD doğuyor. ( Tito’nın az gelişmiş ülkelerle ekonomik işbirliği yapılması önerisi üzerine 1955’te Bandung Konferansı. “ 3. Dünya halklarının uluslar arası sahneye çıkışı olarak değerlendirilmiştir.”

Gerçekte, bundan sonra Tarih devletleri tarihi olmuştur. yy. ? bölgecilik.

 3. dünya kavramı bitti.

Bessis Sophia–} Küreselleşme işleri dahada karıştırı, bilgiden, te?, ürünlerden yoksun nüfuslar;

Güney’in dağınık ülkeleri, bugün kü dünyanın derin karanlık kuyularıdır.

 • Dünya ekonomisi liberal mantıklı yürütülürse 15 yıl içinde yoksullar daha da artacak Brezilya, Hindistan çarpıklıkları ile saatli bomba ülkelerin yanında. o

Andre Güichaoua–} Soğuk savaş bitince artık daha doğru bakıla biliniyor ekonomiye. Bağımlılık teorileri doğrulandı.

 Güdümlü tarih değerlendirmesi ( Avrupa Merkezli) değil, daha yeni, sömürgecilik tanım yapılmalı. Marc Michel Demografi jean-Marie Poursin Doğurganlık dünyada düşüyor. 1 milyar insan açlık ve sefalet içinde yaşıyor ve bu insanları kimse unutmamalı, unutturamazda. Manbe Raffinot: Asya ülkeleri kollektif çalıştıda ondan uluslar arası sisteme entegre oldu.

Brano Lautier. ( Barle Chevallier 1896 “ Sanayi nedir? Pamuklu ve yoksul yaratan bir icat”) Yoksulluğun yapısal bir sorun olduğu anlaşıldı. Demokratikleşmenin yoksulluk üzerine etkisi yok? Hızlı büyüme ile yoksulluk azalma bir tek D.Asya’da oldu.

Alex Dewnal–} İnsani yardım bazen savaşları uzattı. Barışçı tarafsızlık efsanesi. (Ruanda’da NGO olayı var sivil toplumdan)

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s