Yüzyılların Gerçeği ve Mirası İlk Çağ: Doğu, Yunan, Roma, Kitap Özeti


KİTAP NO:    87         

İSMİ:             YÜZYILLARIN GERÇEĞİ VE MİRASI İLK ÇAĞ: DOĞU YUNAN ROMA

YAZARIN ADI: SERVER TANİLLİ

TARİH, YER    : 1999

OKUNDUĞU TARİH: 06.02.2002

YAYINEVİ: CİLT 1

 

KONU:

Arkaik ?         

Aninizm –} canlıcılık ( Maddi olmayan doğa üstü güçlere inanç)

 

Fetişizm–] Doğa üstü anlamlar yükleme nesnelere.

 

Köleler doğuyor üretimden dolayı, şefler artık devlete dönüşüyor.

Hint-Avrupalılar bir merkezden yayıldılar. Yunanca, Latince, Sankritçe kökü orda.

Keltler tüm herkesi birleştirecekti. Başaramadı. Bir kökten Aryenler Hindistan’a, Medler İran’a Hititler Anadolu’ya Hellenler Yunanistan’a, İtalikler İtalyaya.

Sonuncusu Latin göçü.

Adam komünist, tarih bir bilimdir( Süreçtir) diyor.

Tarih materyalizmi bir sınıf ileride iken, öbürü arkadan gelir ve ezilen ezeni yener. Süreç böyledir. 5 üretim sistemi vardır diyor. ( Diyalektik Materyalizm)

1 İlkel 2 Köle 3 Feodel 4 Kapitalist 5 Sosyal

a)      üretim gücü b) üretim ilişkisi

Kitap ilk çağı anlatıyor.

Büyük mülklerde Latifundialar—} Çalışma alanları

Sümerler çıktı.

Sonra Akadlar mezopotamyayı tek krallık yaptı. 4 Bölge vardı.

Sonra Urlar geldi.

–         Akad’ın ve Babil’in başlangıç yeri iki ırmağa yakın.

–         Babiller MÖ ( 1884-1595) çok şanlı tarih

6 hükümdar Hammurabi (1792-1750)

–         Babil’de Sümerce Gılgamış destanı. ( Marduk) ?

Gılgamış’ta Utnapiştim ölümsüz ve ona soruyor (Nuh galiba Utnapiştim)

Kral ölümsüzlüğü arıyor. Kral gılgamış.

 7 büyük yıldızdan dolayı 7 gün oldu ve Avrupa’ya yayıldı.

60 saat ve 60 saniyeyi buldular.

Mısır

Firavun büyük ev anlamına geliyor.

MÖ 16 yy. isyan 12. hanedan

Neferti’nin Kehanetlerinde yazıyor.

Yeni imparatorluk ? akıyor.

Sonra Aton kültürü çıkıyor. Akhetalon şehri Amon tapınağı an karşı kuruluyor. Ve sonra bu yıkılıyor. 19. Hanedan zamanında.

Hititlerde kölelerin arkaik özelliği var.

 

Suppiluliuma Hitit’in doruğı Pank meclisi.

1312 mö Kadeş savaşı Mısır’ı yenerler.

Çivi yazısı ile hiyerografi.

Kronos Milos’u Kumarbi öyküsünden etkilenmiştir.

URARTULAR

Bu adam oralara Ermeni yaylası diyor.

Turuşpa

Horhor Yazıtı Van Kalesinde 2. Sardaris ve Argisti doğu seferleri.

 

Asur Kralı Sargon 714’de Urartu ordusunu ezdi. ( İskit akını da var)

MÖ 6. yy’da Medler sildi. Armenler aldı ve ülke adı Ermenistan oldu.

İÖ 2 Ermeni Kralı Devlet dini Haldia

Teşeba fırtına ve yıldırım tanrısı

Teşub Hitit Hurrit tanrısı.

 

Gordion ve Midas Frigya Pars Krallarının yaptırdığı Kral Yolu Frigya’dan geçiyor.

Gordios Kralı-Midas oğlu

Hedefi Kilikya’yı almak veya Kızılırmağı Asurdan almak.

18. İonlardan kaçıp Trakya’dan geldiler veya soyları Trak

Hayvan öyküleri ?

Kybele Kültürü

 

LİDYA

Maionia Homrostaki adı.

Kral Alyattes–} Para ( iö 607)

Lidya-Med beş yıl savaşları

HALYS ( Kızılırmak sınır oldu 585)

 

FENİKE

            Suriye’nin Tyr’den Ugarit’e kadar uzanan kıyı şeridi.

11. Hirem genişlettiği Fenike’yi

8. sonlarında Asur fethi Mel kart?

Cebelitarık kayalarına Melkart sütunları. ( Şehrin hükümdarı demek)

Yunanlılar ve Romalılar Herkül sütunları.

 

Kartaca

( Tunus yakınında) MÖ 800 de kuruldu. ( Fenike kolonisi)

Fenike alfabesi, Yunan, Arami, Latin alfabelerine yol gösterici oldu.

            Sesleri gösteren harfler yok arapça ve ibranicede de.

İbraniler, Kenaneli olarak anılıyor. Filistin MÖ 2 Filistinde Kenaniler bulunuyor.

Irmak ve Jurdan ikiye bölünüyor.

Filistinlere savaş İsraillileri birleştiriyor.

Saul ilk kabile şefi.

Davud Filistinlileri yenmeyi başardı.

Jeruselam başkent seçildi. Çadır şeklinde tapınak yaptırdı Yehove onuruna.

Oğlu Süleyman barışçı. 10 yy. 12 bölgeye ayırdı ülkeyi.

Juda ve İsrail kırallıkları çıktı ortaya. İö 935)

Omri elinde

Josiosson kral mö 7

 

IRAN MED PERS

Hint

            Kuzey Güney ( Dekkan? Yarımadası)

Harrapa uygarlığı kuzeyde

Veda ( dinsel metin)

Mahabbarata ve Ramayana epik poem.

            Aryen istilası Kuzey?

Hintte ilk ? çileci din Brahmanizm

Varna ( Kastlar) var.

            Metampsikoz ( Ruhun bir bedenden ötekine göç etmesi düşüncesi )

  1. bin yıl ortalarında budizm doğdu.

Nirvana’ya varmalı.

Çandragupta Nosya imparatorluğu 187 indiler? Makedonlara karşı.

Çunga Hanedanı

 

Yunan istilası, Saba istilası

Hinduizm

 

Ajanta’daki kayalara oyulmuş tapınaktaki resimler.

 

Müzik’te Hint notalamıs en eski nota

İö 1 yüzyolda Mahabbarata ve Ramayana

Manu kanunları.

 

ÇİN

İlk köleci devlet. (Şang) yin hanedanı İÖ 1766-1122)

Hoang- Ho’nun suladığı vadi dirsek yapıp doğuya yöneldipi yerde kuruldu.

Ouang imparator

Şev devri ( Mu ovasında son verdi yukarıda ki imparator.)

Şi-kang ? devlet vergisine isyan

 

Ts’in ve Çu devletleri

Şu anki Şens-Si eyaleti civarları.

İlk merkezi monarşi.

İÖ 209 ilk duvar.

Çeng-Song köylü hareketi.

 

Han’lar imparatorluğu

Tek bir dil ve birlik.

Çin milliyeti başladı iö 140 Woy ti

Mandarenler zümresi.

İpek yolu açıldı, Yun-nan Mançurya ve Vietnam işgal edildi.

Batılılarla ilişki.

 

Kızıl kaşlar ve Sara Bee? Liler isyanı

 

Dar tahtalara yazdıkları için yukarıdan aşağıya yazıyorlar. Yazıları hiyeogriften geliyor.

 

-Konfüçyus İÖ 550 MS 480 insanlıkçı.

–         Lao-tseu taoizm

Tao tö King eseri

–         Wan Tch’ong maddeci

–         K’iu Yuan şair.

YUNANLILAR

Knossos’un sarayının adı labirent. Giritteki.

–         Dor istilası sırasında ilyeda ve Odessa ortaya çıktı.

 

Kör efsanevi şair Homeros

Miken dönemi 12 yy. ve 8. yy dönemi

 

Efaltes (Demokrat) filmi çekilebilir. ?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s