THE CLASH OF CIVILIZATIONS AND THE REMARKING OF WORLD ORDER


KİTAP NO: 42                                     

İSMİ:            THE CLASH OF CIVILIZATIONS AND THE REMARKING OF WORLD ORDER

YAZARIN ADI:  SAMUEL P.HUNTINGTON   

TARİH, YER    :  SİMON & SCHUSTER

OKUNDUĞU TARİH: 5-06-2001

KONU:

            The west is the only civilization which has substential interests in every other civilization or region and has the ability to affect the politics, economics, and security of every other civilization or region.

            Amerika tek müslüman olmayan ülke Bosna’ya yardım eden. 289’uncu sayfa. Türkiye başkası altında Amerika dostluğunu kaybetmek istemiyormuş.

            İran ve Suudilerin etkin olmasın diye.

            Fault line wars

            Medeniyetler karşı karşıya.

Inclination: is a feeling make you to behave in a particular way.

NOT2:

            Gururumuzu kırsada bu kitabı tekrar okumak lazım Türkçe’den.

Not3:

Huntington’un 1993 yılında ünlü Foreign Affairs dergisinde soğuk savaş sonrası dünya düzeni için ortaya attığı hipotezi içeren makalenin genişletilmiş hali olan bir kitap.

2008 yılında vefat etmiş olan Samuel Huntington, 1927 doğumludur. Harvard’da Ph’disini tamamlamış. Siyasi konularda dersler veriyor, danışmanlıkta bulunuyordu.

Huntington insanlar arası en büyük farklılığın kültürel olduğunu iddia etmektedir. Bu kültür farklılığını da Medeniyet Paradigması ile ayırmaktadır.

Dünyayı sekiz büyük medeniyete ayırmaktadır:

1. Japonlar,

2. Çin kültürü temellik medeniyet( Sinic) Vietnam, Tayvan, Kore falan dahil. 3. Hindu kültürü: Hindistan civarı

4. Islam Medeniyeti: Arap, Turk, İran ( Pers) ve Malay milletlerinin içinde bulunduğu geniş bir alandaki medeniyet. Ortaasya, ortadoğu, Kuzey Afrika, Arap Yarımadası v.s.

5. Ortodokslar: Rusya merkezli Batı hristiyanlığından ayrı bir medeniyet sahası.

 6. Batı: ABD ve Avrupa

7. Latin Amerika: Katolik çoğunlukta olan otokrat, korparitist memleketlerdeki medeniyet.

8. Afrika: Daha tam bir kültür bilinçleri olmasa da ortaya çıkacak bir Afrikalılık kimliğinden bahsediyor. 

Huntington dünyaya egemen tek bir Batı kültürü olduğu fikrini kabul etmemekte, aksine kültürlerin birbirlerine yaklaştıklarını ancak dünyanın daha modern hale geldiğini ifade etmekte. Dünya daha modern oldukça da Batılılaşmanın azaldığını ifade etmektedir. Her halde dünyanın batılı göründüğü şeklindeki algının azalmaya başlayacağını ifade etmektedir.

Huntington batının gücünün göreceli olarak azaldığından bahsetmekte, bunun tam farkedilmediğini ifade etmektedir. Dinin ideolojilerden boşalan yeri alacağını yazmaktadır. İnsanlar bir ortak kimlik sahibi olmak, hayatların bir amaç ve mana sahibi olmak için dine sarıldıklarını ifade etmektedir.

Japonya ve Asya ülkelerinin gittikçe daha modern ve Batıdan bağımsız hareket ettiklerini ifade ettikten sonra müslüman ülkelerde çöken devletçi yapıların ardından müslümanların daha modern olmak için İslam’a hayatlarında daha çok yer verdiklerini ifade etmektedir.

Soğuk savaş sonrası dünyada ülkeler kendilerini bir safta tanımlayıp kimliklerini ifade edemedikleri için yeni arayışlar içinde olacaklar demektedir. Artık ülkeler yakın oldukları kültürlerle hareket edecekler demektedir. Dinin de bu durumun temeli olduğunu ifade etmektedir. Örnek olarak NAFTA ve Avrupa Birliği’ni vermektedir.

Türkiye, MEksika, Rusya ve Avusturalya’yı torn country olarak ifade etmektedir. Bu ülkelerin henüz saflarını ve ne yapacaklarına karar veremediklerini ifade etmektedir.

Huntington, medeniyetlerin çarpıştıklarını ifade etmektedir. Islam ve Çin kültürünün ortak düşman olan batıya karşı birleşeceğini iddia etmektedir. Batı ile diğer kültürler arasında ayrılan konular olduğunu belirten Huntington:

Batının üstün bir askeri gücü olduğunu, insan hakları ve demokrasi konusunda önde olduğunu ve batılı olmayan göçmenlere karşı batılıların izlediği kısıtlamaların önemli çatışma konuları olduğunu ifade etmektedir. Diğer medeniyetlerin bu üç konuda batılılara karşı bir hegemonya kurmaya çalıştıklarını düşünmektedirler.

Huntington Islam ve Batı’nın farklarını Hristiyanlık ve Islam farkı olarak incelemekte ve Müslüman ülkelerin hızla nüfus artışı gösterdiklerini genç ve işsiz nüfusun Islami eylemlere yol açtıklarını ifade etmekte, ortak düşman komünizmin yok olması ile iki kültürün birbirini düşman gördüğünü, Islam ülkelerindeki halkın batının hegemonik ve askeri gücünü kabul etmediklerini, artan iletişim kanalları sayesinde iki kültürün birbirlerini farklı gördüklerini ifade etmektedir.

Asya’nın artan gücü ile beraber Çin kültürü ile Islam’ın ortak hareket edeceğini ve yeni bir çatışma alanı doğacağını ifade etmektedir.

 Huntington Sovyetlerin Afganistan’ı işgali ile, Amerika’nın Irak’ı işgalinin Islam ülkelerinde bir bilinç yarattığını ve farklı düşüncedeki Islam ülkelerindekilerin bile ortak düşmanın Batı medeniyeti olduğuna kanaat getirdiklerini ifade etmektedir. Yine bu durumu MEdeniyetler Savaşının ilk belirtileri olduğunu ileri sürmektedir.

Huntington kırılma noktaları da tanımlamaktadır:

Farklı kültürdeki grup ve devletlerin toplu çatışmaları, farklı dinlerdekilerin çatışmaları, doğa felaketleri, kimlik savaşları, iç savaşlar dış diasporalar tarafından finanse edilen etnik kışkırtmalar, vs…

Huntington batının gücünün düşmesinin kaçınılmaz olduğunu ifade etmektedir. Dünyanın çok kültürlü bir yer olacağını ifade etmektedir. Batıya karşı bir medeniyetin ortaya çıkışını en büyük tehdit saymaktadır. Batının içindeki moral değerlerin ve inançların yıkılması ile çökebileceğini ifade etmektedir. Batının diğer kültür ve medeniyetlerle iyi ilişkiler kurması gerektiğini daha doğrusu kimliğini yeniden tanımlayıp çoklu kültür konusunda açılımlar yapması gerektiğini ifade etmektedir.

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s