RİSK SERMAYESİ – Kitaptan Notlar


KİTAP NO: 225

İSMİ: RİSK SERMAYESİ

YAZARIN ADI:  İnan hatırlamıyorum ama yeşil bir kitaptı sanırım.

TARİH, YER :

OKUNDUĞU TARİH: 2003

YAYINEVİ:

KONU: VC ( Venture Capital) Risk Sermayesi.

 ESCFN European Seed Capital Fund Network. ;( Avrupa Çekirdek Projeler Fon Ağı)

 IFC ( International Finace Corporation)

Risk Sermayesi eski Asurda “ Naruqqum” Bizans’ta Chreokoinonio”, Roma’da “ Roman Sealom” Musevi Aleminde Isqa, Ortaçağ Avrupasında “ commenda”, Cenovalı denizciler arasında “ Karati” adı verilirdi. İran- Medine Hz. Ömer yetim paralarını verirdi “ Muşaraka” “ Tractator”

tüccarlar–} stan zenginler. Oturan anlamında, paylarına karat denir. 24 kırat altından. İyi kaptanı ele geçirme take-over. Savaşları. “ Ege’de ortakçılık Ortakçı bilgisine ;Kreditör ( Sermayesi en) 1930’lar–= İlk gerçek kullanış. Charter house –} İlk profosyonel fon.

 • RS esas olarak dinamik, yaratıcı ancak finansal gücü yeterli olmayan girişimcilerin yatırım fikirlerini gerçekleştrmelerine imkan tanıyan bir yatırımı finansman biçimidir.”  Geliştirme ve izleme yatırımları ( follow on investments) modelin ayrılmaz bri parçasıdır. o ( Küçük işletme ve hızlı büyüme, uzun vadeli yatırım. Teknolojik yenilir, sermayeye katılma, yönetime katılma.)

o Teknoloji Girişimci ( Entepreneur) Yeni Pazar, yeni tedarik ve finansman kaynakları bularak, ekonomik gelişmeye öncülük eden kişidir.

Risk sermayesi Fonu: RS yatrımında, çeşitli finansal araçların kullanılmasıyla, proje finansmanına ihtiyaç duyan kişi veya kuruluşa sağlanan kapitaldir. “ ( J.A.Schumpeter) –} Gelişme innovation ile olur. Düzensiz ve devamlılık göstermez. Piyasa’da büyümesi için şirket ayrı start-up’lar yapmalı ve başarılı olursa ona entegre olmalıdır. Schumpeter’e göre yenilik kümeleri ekonominin durgunluk safhalarında oluşur. Equity participation RS, yatırımı esas olarak bir öz sermaye yatırı mıdır.

Risk sermayeden yatırım yaptığı şirkete bir alacaklı ? değil bir ortak olarak girer. Ortaklık hisseleri yatırım başlangıcındaki görüşme ve pazarlıkla belirlenir. Yönetime katılma; Uzun vadelidir. Aslında piyasaya ilk girenler değil ilgili yenilikler kazanç sağlamaktadır. Teknojik Risk ( Türkiye de fazla Yönetim Risk Finansal Risk Üretim Riski Pazarlama Riski Demode olma Dönemsel getiri hedefiyle ilişki.

 Risk Sermayesi Toplu Sermaye Kazancı Nakit tüketici Özsermaye yatırımı ağırlıklı Alışılmadık Aktif üretime katılım Geliştirme Sermayesi Dönemsel ve toplu sermaye kazançları bileşimi Nakit yaratıcı Borç sermaye paketi Normal Pasif, katılmama.

Başlangıç fonu ABD’de fazla, risk sever. ABD’de yasa değişmiş ve emekli fonları riskli yatırımlara kayabiliyor. ( 1978) Sermaye kazançları vergisi % 40’dan % 20’ye düşürülmüş. 1983’de risk sermayedarı Stanley Golder 12000 moracenton? Bir saatte. % 35’i , ? 4 saatte elenmiş ve yıl içinde 6 proje için destekleme kavramı çıkmış.

 Giller age 1989’de 2 milyon kişi RS sayesinde ekmek yiyor. 40 milyar dolar kurumlar vergisi ödüyor. Yeni AR-GE yaptırmıyor, aynı şey yapılmıyor. İkame etmiyor. Kaynak israf olmuyor. Sayfa 22 Abdurrahman Fettahoğlu Riziko sermayesi sancısı koşulları ve işleyişi KOSGEB yayınları Ticari ve Yatırım Bankası farkı ortadan kalkıyor. AT’de RS önemli ama diğerlerine göre çekinceleri var bunların.

LORENZ Tony Venture Capital Today, Woodhead-Faulker Pub New York 1989 s183 AT’de TS tek pazara hazır. Sınırlı çıkış olanakları ( aktif olmayan ikincil piyasa) Teknolojinin yayılmasının Amerika ve Asya’ya göer az olmasının, Avrupa teknoloji parklarının, tesii ve personelini sınırlılığı, devlet satın almalarında küçük işletmeler aleyhine seçin yapılmasıi kültürel risk çekingenliği vb. KOSGEB Doç Dr Nevzat AYBEK “ Mudaraba” ve “ Muşaraka” İslam bankacılığında temel finasman biçimleridir. Murabaha ( Çizakça 1993) Mudara—} Güvenilen birisine verilir para, işletmek ve kar sağlamak amacıyla elde edilen kar aralarında paylaşılır. Muşaraka–} İşleten’de kullanılan sermayeye katımında bulunmaktadır. Murabaha-} Leasing’e benzer. Sermaye sıkıntısı çeken bir işi için bir malı alır ve bir miktar karla satar. Getirilen yenilik her pazarda farklı anlam ifade eder işte bu yüzden–}

 LGS ( Loan Guarantee Scheme) LGS SBA ( Small Business Administration) Risk SERMAYESİ TÜRKİYE OLANAKLARI TÜLAY ZAİMOĞLU

Yabancı yatırımcıların neden Venture Capital’i dış ülkelerde az yapmasının sebebi, yönetime katılamamasıdır. Müdahalesi sınırlıdır. Yerel anlamda. EVCA ( Avrupa Risk Sermayesi Birliği) Venture Consort 1985 pilot proje. EVCA avantajları – Avrupa RS. Sektörünü çok yakından izleme olanağı

– EVCA yıllık rehberinde ismimizin geçmesi. Bu şirketlerin isimlerinin olması. – Mevzuat’ın oluşturulmasınd Avrupadan teknik yardım alma imkanının doğması. – ( British Venture Capital Association BVCA) – İngiltere’de 3i kuruluşu. – Bank of Englan % 20 ortak. – Portfolio Management Limited – Corporate Finance Limited – Consultants Limited Yeni işe başlayanlar talep olunan işte genişleme. Buy-Out işlemleri Batmakta olan şirketleri kurtarmak. BES ( Business Expansion Scheme) iş genişletme planı. BSS ( Start-up Scheme) 1989 devamı 40.000 sterlin hisse alan bu şirketlerden vergiden muaf. Daha yüksek yatırımlar. Venture Capital Scheme ile yapılabilir. R.Mills F. Fenwick. İngiltere’de küçük firmalar, Küçük ve Orta ölçekli Sanayi işletmelerinin sorunları, uluslararsı sempozyum 17 May 1971 Finacial Times Venture Capital Nov6 1990

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s