TÜRKİYE VARDIR: Kitap Özeti, Analizi


EROL GÖKA

TÜRKİYE VARDIR                                                           KIZIL ELMA YAYINCILIK

28.12.2008

 

Yazar: 1959 Denizli. Tıp Doktoru/ Psikiyatri Alanında Yoğunlaşıyor / Psikodinamik / Psikodrama Terapisti / Bilimlerin Vicdanı  / Psikiyatri ( Din ve Psikoterapi )

–          Psikosoyopolitik üzerine 200 kitabı var

 

Özet

 

–          Milletin organic aydını tanımı var

–          Aydın / Siyasetçi Pratik

–          Milletle organic bağlantılaraı olan aydınların düşünce dünyasında açtıkları ufukların devletin yönetici elitleri katında alımlanması sayesinde, milletle devlet arasındaki suni duvarlar kaldırılıcak.

–          Zihnimiz dalgalanır ;

–          Komplo teorileri mücadele gücümüze zarar veriyor.

–          Zihin; en doğruyu bildiğini ve en doğruyu yaptığını sanarak gerçekliği ayarlamak zorundadır.

 

Salınımları var: Rasyonel, Makul Bilinçli / Irrasyonel, Mantıksız, Bilinçdışı.

 

Modus: Ilımlı Makul Olma

 

( Karşıtı/ Aperion ( Sonsuzluk) ( Norma sığmayan, sürekli değişen.) ( Hermes’le simgeleniyor, sürekli değişim, P. Mit)

 

+ Başka bir dalgalanma hattı: ( Helenizm-Hebraizm)

( entellektüel yayına ( teoriye ) önem veriyor/ Moral Tarafa ( pratiğe) değer veriyor.

 

Teori-Pratik Karşıtlığı.

( Neyi Biliyorum ? / Ne yapmalıyım ? ) karşıtlığı

( Tarihsel ve dinesl bir tartışma)

 

+ Son salınım hattı:

Şüphe / İnanç “ Düşündüklerimizle yaptıklarımızın doğru olduğuna inanmasaydık, tek bir adım bile atmazdık”

 

–          Doğru ile gerçeği eşitlemek zorundayız.

Oysa : Doğru ile Gerçek ayrıdır.

 

( Bilgiyle Epistomolojik olanla  )/ Varlıkla Ontolojik bilgi olanla

–          Doğru bireyin zihninin ürünü. Gerçek ise zihinden bağımsız olarak mevcut.

–          Dünyayı bilişlerimizle görürüz. Duygusal Algımızla şekillenir dünya.

–          Insanın önyargılarının tutsağı, şüpheleride olduu gerçeğini biliriz.

 

Bilgi Güçtür

 

Zihinsel Sürece ihtiyacımız var. Çünkü ; ( Bilgiye ihtiyaç var.) ( Ayakta kalabilmek, kaderini yaşamak arzusu )

Gerçekliğe uyum salayabilme kapasitesi olmak teorilerin.

 

+ Ab’nin Türkiye Tutumu; Projektif İdentifikasyon. ( Yansımalı Özdeşim )

 

+  AB ve Türkiye kendine özgü, monadlar.

 

O.y. Gasset; Avrupa çok eski bir geçmişten bu yana oracıkta bekleyen şey. ( geçmişten gelen bir ortak inşa ) ( Germenlerin çamur etkisi )

 

Edgar Morin ; Avrupa’nın zavallılıı ve ortak çıkar ve siyasi hedef.

( Avrupa’yı, Avrupa yapan onu hapseden İslam )

 

+ Türkiye ve AB, anlayıcı hukuk kaynaşması.

 

+ Kendine özgü modernleşme / Bilinç yaralanması

 

+ Dayanışmacı topluluk ruhu

 

+ Gosset ; “ Toplum bir demek değildir”

 

+ 1236-1502 Rusya Tarihinde “ Moğol- Türk Hakimiyeti” dönemi

 

+ 1789 ayaklanmalardan yılan Rus Katrina “ Orenburg Müslüman Ruhani Meclisini” kuruyor.

 

Kırım, Kazan ve Tatar direnişi

 

+ Türkiye için Rusyayı, Abd

 

 

Avarlar, peçenekler, kumanlar, Kalpaklar, Ogurlar, İskitler ve Sarmat Kültürü İdil Bulgarları müslüman

 

Devam

 

–          Devlet devlet dedikleri:

 

Hegel* Dinin modernleşmesi sorunu. Geç modern ülkede, felsefeyi oturtmumaya çalışıyor. ( ide + akıl + tin ) ( Geist )

 

 

Hegel’e gore tarih: “ Tinin kendi eylemi olarak dünya tarihinde kenid öz bilgisine dogru ilerlemesi.”

 

+ Organik devlet görünmeyen devlettir. ( Sağlıklı beden, saglıksızlaşınca farkedilir, devlette öyle. )

 

Namos ( bedene) devlet toplumsal nomos

 

+ Gramsci ( Organik Aydın )

Üst yapı / Alt yapı

Dayatamı otorite Burjuva diğer gruplar

 

Her zaman etkileyemez, diğer gruparlada asıl toplumda var.

 

+ Hegel’in ( Cermen devleti ) egemenligi ile “ tarihin sonu” fikri.”

+ A. Giddens’e gore ; Post modernism : Radikal Modernlik

+ Devletten yana siyaset felsefesi belirlemek

Liberal ve postmodern teorilere karşı

 

+ Batıcılık, İslamcılık, Türkçülük

+ Liberalizm / Geleneksel Liberalizm. )

Diyalektik, tarihsel ve kültürel gelenek..

 

( Siyasal iyi ile ahlaki iyi arasında ki fark kapanmalı

 

Kanserojenlerimiz: sosyoati ve örgütlü din diyor

 

Marjlarda yer alan kimselerin ön saflarda olması

 

+ Egemen beyaz güçler, yerelle paylaşmak yerine dünya ile entegre olmaya çalışıyor!

 

+ Segmenter toplum yapımız var. Akbudun-Karabudun çatışması. Çünkü yönetici sınıf kendi toplumundan farklılaşıyor, kültürel altyapısı yok işbirliği yaptıklarına benziyor.

 

+ Üç yerde, kendi otantik uygarlıklarını kurmayı denemişler; uygur, Maveünnehir islam aydınlanması ve Cumhuriyet.

 

Din siyasetin de psikolojinin de ötesindedir. Teleoljik olan, insanın en derinindedir; niyetselligin gercek kökenidir. Niyete yol açan arzu, psikoanalizde “ içgüdü teorisi” gibi katı ama belirsiz bir projeye baglanmak zorunda kalmıştır.

 

Her kelimenin, işaret ve imgenin, düze anlamının yanında simgesel bir anlamı da var.

 

Papa XXIII. John’ un, Pace in Terris “ Tahakküm Eleştirisi” ve “ yoksullara kurtuluş seçenegi” temalarını esas alır.

 

Reformasyon. ( “ Özgürleşme İlahiyatı”) Tek destekçisi Vatikan’da Papa XXIII john. XXIII john

 

Hristiyan dünyadaki özgürlükçü yaklaşımlar, din karşıtı olmuştur.

 

Levinas, Deride, Finkelkraut ve Bauman, Musevi Entellektüeller.

 

+ Yahudi Tanrısı, insanın içinden konuşmak yerine doğrudan insane hitap eder.

 

+ Levinas’ın etik’i ( on emirde ) sadece kendi cemaatine ve “öteki” tanımında bu var.

 

+ Emmanuel Levinas ( 1906-1995 ) Etik Alanı. Bauman

+ Modernlik, bir uygarlık projesi olarak, Helenistik akıl ve estetik Roma hukuku ve Judeo Hristiyan maneviyatı saç ayağına oturdugu ileri sürülen Batı’dan kaynaklandı.

 

+ Levinas’ın ötekisi siyasete uygulandıında,

–          Kavmiyetçi öteki Yahudi olmalı

–          Hep ahlaka bir müphemlik atfetmişlerdir. Siyaset ve halakın farklı olduklarını savunmuşlardır.

 

+ Dünyanın işgali, entellektürellerin zihinlerinin teslim alınmasıyla başlamıştır.

+ siyaset ve ahlak felsefeleri aynı kökenden kaynak alıyor diyor.

+ Her insane için ahlaki bir yükümlülük taşıyoruz.

+ Ahlaki yanlarımızı bütün ilişkilerimde kendini gösterebilecegi bir kendimizi degiştirme işlemi.

 

“ Tarihsel gerikalmışlıgı altetme çabası”

 

Türk nasıl yönetirimi araştırıyor hep

 

+ Birey olarak yaşamımızı ifa ederken etkinliklerimizi kabaca üç biçimde yoğunlaştırıyoruz: Yapmak, yaratmak, sahip olmak, seyretmek…

 

+ Türkiye’nin devleti hantal ve zayıf

 

+ Sosyopatlar çok cesur haretketler gösterirler. ( Hukuku tanımayan, içi boş kabadayılık, mertlik degil. )

+ Türkiye’de mafyalaşmanın kökeni çok eski. ( murat çulcu )

 

+ Açlar savaşabilir ama düşünemez.

 

Kriz: çatışmadan kaynaklanan bir açmaz hali, ve kaçınılmaz dönüşüm. Edmund Husserl

 

 

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s