Dependent Development: Bağımlı Büyüme, Brezilya: Kitap Özeti Analiz.


KİTAP NO:    177

İSMİ:             DEPENDENT DEVELOPMENT The Alliance of Multinational, State, and Local Capital in Brazil.

YAZARIN ADI: Peter Evans 

TARİH, YER    : 1979

OKUNDUĞU TARİH: 13/06/2004

YAYINEVİ: Brown University. Princeton University Press. 1979

KONU:

            Trimberger’s ( 1972) analysis of entrepreneurail state. Turkey ve Japon devleti araştırması.

Lenin’e göre Avrupa’da kapitalist büyüme için en iyi kabuk demokrasi.

Bağımlılarda ise ideoloji ve ütopya burjuva demokrasilerinden farklı olarak bağlı burjuva tarafından dönüştürülmeli ve tekrar tanımlanmalı. 

Burjuva Otokrasisi. ( State-Burjuvazi)

Bağlı büyüme ile bir elit yaratılıyor, ikinci dünya savaşı sonucu capitali tutanlar ülkelerine çekildi ve state’lere bıraktı güvenliği. Multinational ( merkezi olan) herşeyi tutan uluslar arası capital demek. Periphery’nin cok azına nasip olur semi-periphery olmak. Yarı bağımlı olursan bir süre sonara, iç pazarda vertical integration’a gider.

Elitler kaybetmek istemezler yerlerini ve local kapital’e karşı avantajlı olur. Politik güçleride olmalı.

Meclislerin olduğu yerlerde bürokratik burjuvaziye ihtiyaç vardır. Askerlerde yardımcı olabilirler.

Bu burjuvazi national’da görülmeli ve ülke de ki ideolojileride savunmalı.

Multinational teknolojisini vermez ve en son stage’de üretim periphery’de yapılır, tüm entelektüel ve yaratıcı gücü merkeze çeker.

State bazen bargaining power sahibi oluyor.

Hammadde state avantajlı, teknolojik üretim de mesela demir-çelik) multinational.

Multinational güçlü, o yatırım yapmıyorsa risk over estimate demektir, ama bir entreproner yapıp başarılı olmuyorsa under estimate etmiştir riski.

Yani piyasa belirler, öyle girer, yani doğan şeylere elini sokmuyor. (100 üncü sayfaya kadar okuduk.)

Almanya 2. ülke import ve eksportta birinci dünya savaşından önce.

Sonra 53 lerde ABD alıyor.

Daha sonra Japonya falan çıkıyor, Avrupa çıkıyor.

Alınanlar değişiyor bağımlılık artıyor.

Multinationallar artık merkez ülkenin siyasi desteğini tam hissetmiyor arkasında, olduğu ülke bürokratları ile iyi geçiniyor. Kapitalist bürokratlar, liberal istiyor.

Darbeden sonra 1945 liberalleşme var.

İlerisinde kitabın Brezilya’da indusrial oluşum var. Local kapital multinational ilişkisi var.

Samir Amin’in çalışması eşitsiz büyüme okunacak.

Türkiye ekonomik sistemini anlamada ufuklar açan kaliteli bir kitap. Tamamı okunabilir. Türkiye’de neden Facebooklar, Google lar olmaz, bırak google ı neden sıfırdan kaliteli firmaların çıkması şansa bağlıdırı anlamak için kaliteli bir eser. Özellikle yeni bir marka arabamız yokturu ancak okuyarak anlarsınız.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s