GÜLİSTAN SADİ ŞİRAZİ, Kitap Özeti


KİTAP NO:    189

İSMİ:             GÜLİSTAN

YAZARIN ADI: SADİ  ÇEV. Hikmet İlaydın

TARİH, YER    : ANKARA 1946

OKUNDUĞU TARİH: 2.01.2003

YAYINEVİ: MİLLİ EĞİTİM BASIN EVİ

 

KONU:

 

Ya bu alemde vefa yok zaten,

Ya vefasız bütün ebna yi zaman,

Kime ok atmayı öğrettimse

Sonra bir gün beni de aldı nişan

 

Safa ve cefa ümidi: Cennet ümidi, cehennem korkusu.

 

İskender-i Rum, Büyük İskenderden ayrı.

MÖ. 356’da doğmuş, 33da ölmüş.

İskendernameler yazılmış, fıkralar.

İran edebiyatında İskender milli bir kahraman. ( Şehname’de)

Mağrip denizi ( Akdeniz)

Batı denizi

Maşrık( doğu)

  • Şam Camii: Şam da Beni Ümeyye Camii.

Kellase, 1.5 adam boyu havuz varmış.

—} Bazen medreseyi, tekkeye tercih ediyor, Sufileri iyi bulmuyor

Sadi Yahudileri sevmiyor.

Cer lokması—}Dini bahane edip öteberi toplama

Serendip—} Seylan adası.

Yünden dokunmuş elbise sof, sofi bundan çıkmış diyen var.

Rint  —} Dine laubali diyor Sadi

Hafız Rint’e ahlak diyor.

Rint-Zahit tartışması.

Bezzaz —} Bezci kumaşçı.

Vasıt—} Haccac tarafından kurulan harap şehir. Küfe ile Basra arasında.

Kalemler var   Kalem-i vasıti.

 

Kiş—} Hint sınırında ada. İnci avlanıyormuş eskiden.

Tavuz kuşunun yapraklarının Kuran ın içinde büyümesine inanılması varmış.

Nimruz: Seyistan vilayeti. Güya süleyman toprakla doldurmuş oraya, Dünya’nın ortası.

Fersah—}Takriben 1 saatlik mesafe.

Temren–} İpin ucunda ki sivri demir.

Miber geçit gemi} Bir kıyıdan bir kıyıya işleyen gemi.

Lori—} Çalgıcı dilenciler, Kürtçeye benzer dilleri, çingene olabilirler. Loristan diye bir yer var.

La vallah-}Değil vallah.

Çenk –} Eski telli saz. Çengici.

Dimağ—} Koku alma melekesi.

Sahban-i Vail—} Şair bir söylediğini bir daha söylemiyor.

Sultan Mahmut kölesi Ayaz’ı severmiş. ( 1042-1087)

Hita’nın güzelleri meşhur ( Çin Türkistanı)

Hata

Nesrin–} Vangülü denilen bir nevi çiçek.

Hevula-( Yunancadan) Eski felsefede herşeyin aslı olan madde ki her sureti kabul etmek kabiliyetindedir.

Azer oğlu Halil ( İbrahim Peygamber)

Terki—} Okun çantası.

Seci: Nesirde kafiye

Azer –} İbrahim’in put yapan babası

La’l : Bedahsan’da bulunan koyu kırmızı renkli taş, edebiyatta dudak yerine kullanılmıştır.

Kula: Al ile kır arasında bir at rengi.

Kalenderlere —} Laubali diyor Eski batini tarikatlar.

Ken’An __} Nuh’un 4. oğlu 3’ü inanmış

O inanmamış ve anası da.

Gaazli ( Gazali) Hüccet-ül İslam, Horasan’da Tus’da doğdu.

Cemşid 1000 yıllık hükümdar, İran mitolojisinde.

Dahhak kovmuş onu sonra Feridun Süleyman dı diyenler var. Yüzüyü var çünkü.

Nevruz’dan bahsediyor. Sarap’ı icad etmiş. Şiirde bezm-i Cem.

Kitabın katibi ve kitaplığına koyan sahibi.

 

Feragat: Dünyadan el çekmek.

Fesahat: Sözün yanlış olmaması.

Pir: Bir tarikatı kuran veya ondan bir kol çıkarma.

Ben-i Adem aza-yı yekdi gerek.

 

İran eebiyatında Firdevsi destanda, Sadi fikir, şiir realite tatlı uyuşma içinde, ve Hafız lirizmde.

 

1203-1206 ( 600-603) doğdu.

 

Bostan-ı 1257( 655), Gülistanı 656 yazdı.

Zamanında tanınmış şairmiş.

14-15 defa hacca gitmiş.

Atabeğ Ebubekir altında yaşamış.

Sadi Şiraz’da 110 yaşında vefat etmiş.

Zilhicce 690 2 aralık 1291

Külliyat halinde eseri “ Nemekdan-ı Şuara”

 

Kilisli Rıfat Bilge tercüme etmiş Gülistan’ı daha önce asıl lakabı Müşerrifüddin nerde doğmuş bu adam?

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s