YOKSULLUK KÜRESELLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ


KİTAP NO:    138       

İSMİ:             YOKSULLUK KÜRESELLEŞMENİN ÖTEKİ YÜZÜ

YAZARIN ADI: FİKRET ŞENSES

TARİH, YER    :

OKUNDUĞU TARİH: 11/11/2002

YAYINEVİ: İLETİŞİM YAYINLARI

KONU:

            Gibbon araştırmış bazılarını. Türkiye’den az örnek var kitapta.

            AGÜ’nün %4’ü (GSMH) yoksulluk açığı. Türkiye’den az örnek var. Diğer insanlardan %4.2 alıp bunlara transfer edince yoksulluk aralığı kapanıyor. Zekatta % 2.5

Tüm kazançlar için, sadece tüketim harcamaları olunca artar.

i)                    Veri çok önemli. Elde yeterli bilgi yok ( Hz. Ömer Fırattaki kurt önemli demiş bir adam.)

ii)                  Akademik araştırma önemli.

M.Gandhi “ Hindistan yoksul bir ülke değil, yoksulların yaşadığı zengin bir ülke.”

            Papa 2. Jeun Paul “ Doğrudan veya dolaylı olarak insanlar tarafından kullanıldıkları halde, neredeyse otomatik olarak işleyen ve bazılarına servet, diğerlerine yoksulluk bahşeden iktisadi, mali, ve sosyal mekanizmaları sınamak gerekir.”

–          Yeni bir güç birliği doğmasına neden olabilir.

–          Güney ittifakı var. G.Asya’da.

Dolaylı yaklaşım–} Büyüme olur ve fakirler yararlanır. Ama bazen hiç etkisi olmuyor.

Dolaysız yaklaşım–} a. Tembelliğe itebiliyor.

                                   b. Kaynaklar yetersiz.

                                   c. İdari yetersizlik

                                   d. Amaç dışı kullanım

                                   e. Hedefleme güçlükleri.

Zekat ile özel olarak ilgilenirsin.

Kilise’den STK’lardan ve devletten yardımı istiyor yazar dağıtım için.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s