Cemaatle Namaz Üstüne Düşünceler


Cemaatle namaz kıldığımız zaman insan olarak zaaflarımızla ve acizliklerimizle beraber bir toplum olarak bir amaç etrafında birleşip, Allah için kullluk vazifemizi yerine getiririz.

Cemaatle namaz kılmak bilindiği üzere kendi başına kılınan namazdan 27 kat daha faydalıdır. Elbetteki bunda pekçok hikmetler mevcuttur.

 Mesela Cognitive Science çalışmaları Amerika’da çok gelişmiştir. Özellikle bir aralar Sosyal Psikoloji en önemli psikolojik disiplinlerden biri olarak kabul ediliyordu. Halen de öyle olmalı, şu aralar pek bu tür çalışmaları takip edemiyorum. Eskiden hatırladıklarıma göre mesela bu konuda yapılan çalışmaların bir tanesinde ortak karar veren bireylerin niteliklerine göre aldıkları kararlarda  daha isabetli seçimler yaptıkları  gözlenmmekteydi. Yine başka bir çalışmada toplu verilen kararların risk seviyelerinin azaldığı, gibi tespitler içermekteydi.  Bilindiği üzere dinimizde ortak akılla alınan kararlar ve meşveret teşvik edilmektedir. Cemaatin bir araya gelmesi teşvik edilmesinde bir hikmet vardır. Bunu gözlemliyoruz, kendimizde çıkarımlarda bulunuyoruz ancak muhakkakki bu olgunun bilimsel bir çerçeve de incelenmesi yararlı olacaktır.

Zira yurtdışında görev alırken yabancı kurumlardaki başarının bu ortak karar alabilme yetenekleriyle  birlikte görev paylaşımı ve bilgi paylaşımı ile olduğunu gözlemledim.. Kurumlardaki kişiler bizdeki adı toplantı olan kuru toplanmalar dışında, şuurlu bir şekilde bir amaç etrafında bir lider eşliğinde toplanarak bir konuyu teati etmekte ve  herkes bir görev paylaşımı içerisinde yaptıklarını ve yapacaklarını tartışmaktadırlar. Böylece her iki haftada bir toplanan bu çalışma birimleri ile herkes görev ve sorumluluğunu bilmekte ve gündemden kopmamaktadır.  Biz peki cemaatle namaz kılıyoruz da hayatımıza camide ki fikri yansıtıyor muyuz. Daha doğrusu cemaatle namaz kılmanın tam şuuruna varıyor muyuz ? Neden Cemaatle namaz kılmanın önemli olduğunu hiç düşündük mü ? Kendi adıma ara ara düşündüğümü ancak bu konuda geniş bir teffekkür olanağı bulduğumu söyleyemem. Bu konuda çalışmalar yapılmalı üzerinde düşünülmeli. SAtış olsun diye yazılacak şarlatan kitaplardan bahsetmiyorum. Her yönü ile incelenecek çalışmalardan bahsediyorum.

Evet Neden Cemaatle namaz kılmak teşvik ediliyor. Cemaat nedir. Toğlumun aynası. Toplum içinde görev ve sorumluluk paylaşımı. Birbirimizi kollamamız, ve Allah için toplanıp hayır da yarışmak değil mi. Bu noktada bu yazıyı okuyan inanmayan bir insan için ise bu yazının önemi nedir ?

Önemi şudur. Madem disiplinli bir yaşam, Avrupa düzeyinde bir ülke istiyorsun güzel arkadaşım, medeniyet istiyorsun, önce şunu bilmelisin ki elindeki medeniyet de önemli değerler taşıyor. Düşünmeyen toplum hangi düşünce içinde hangi medeniyet içinde olursa olsun yozlaşmaya mahkumdur. Türk milleti ister Batı medeniyeti içinde, ister Hindistan medeniyetinde olsun, bir takım yerleşik , medeni karaktarler kazanacaksa belli şeyleri iyi anlayacak. Bunlar ise Düşünce ile anlaşılır.

Anlaşılacak şeyler ise;

Hak hukuk kavramının oturması,

 doğru yanlış,

günah doğru ahlak ekseninin oturtulması,

toplumsal yaşam,

 iletişim, işbirliği yetenekleri,

ticaretin ne  olduğunun anlaşılması,

üretmi anlayışının gelimesi

ve  devlet anlayışı.

Özetle Cemaatle namazın manasını anlamaya dönersek: Bunu anlayabilmek için Cognitive Science çalışmalarına ve  konularını Toplumsal Bilimi incelememiz gerekiyor. Sosyoloji, İletişim, Hukuk konuları giriyor işin içine. HEr birimiz kendi düşünce dünyası ile bu hayatın  en önemli düstürüna bakmalıyız. Yani Cemaatle namaza. Cemaatle namaz nedir. Toplum bireylerinin bir araya gelmesidir. Bu kuru kalabalık değil, şuurlu bir topluluktur. Bu topluluktan istenene nedir Kulluk.. Kulluk sadece camide midir . Hayır. Hayatın her alanında. Öyleyse bu cemaatten istenen nedir, cami dışında da işbirliği içinde olması. Ne için. Kulluk için. Hayatında hak ve hukuk saygısı içerisinde. 

Peki cami içinde bile birbirimizin suratına bakıyor muyuz _ Namaz kılmaya gelen insanlar birbirlerine  selam bile vermiyor, gözüne bakmıyor. Daha içeri de bir uhuvet yok. Aşinalık kaynaaşma kardeşlik eksik. Çünkü şuurumuz bilincimiz eksik. Kibrimize de namaz kıldırıyoruz da ondan. Caminin içi dışarıyı yansıtıyor. Cemaatle namazı doğru kılamıyoruz. Kılamayınca kendi kendimize kıldığımız namaz da yarım kalıyor. Dışarısı da yarım kalıyor. Düşünmüyoruz, payllaşmıyoruz, sevmiyoruz, konuşmuyoruz, iletişimimiz yok. Konularımız dünya olursa para olursa nasıl bir cemaat olunur. Nasıl içerideki amaç dışarı taşar.  Dışarının amaçları içeriye taşınıyor. Bu daha kötü. İşte dışarıdaki meseleler dışarıda kalmadığı için namazda konuşmuyoruz, selamlaşamıyoruz. Çünkü para meseleleri aklımızda. Çpcuğun taksidi, şu makam şu mevki, şu tartışma, o bu şu, para, mara hep bizle. NAsıl namaz kılıyoruz ki anlamııyorum. ( Tabi bunların çoğunu kendime söylüyorum, tabi camide öyle namaz kılanlar var ki, zaten onların yüzü hürmetine bizim namazlar kabul oluyor. Zaten bir hikmeti de o namazın. Tek başımıza da aklımızda dünya, ama cemaatle kılınca halis kılanların yüzü hürmetine namaz kabul oluyor. Benim sıkıntım acaba hepimiz de benim gibiyseniz, bu namaz nasıl kabul oluyor 🙂 ( Allah ım  beni affet, senden gafil kılma)=

İşte asıl soru böylece geliyor: “Biz ne denen işbirliği içerisinde çalışamıyoruz?” Neden her birimiz bir baş çekme sevdasında. Neden dinimzi bize liderler olmamızı emrediyorken, hiçbirimiz hem lider olamıyor hem de kimseyle ortak çalışma özelliklerini gösteremiyoruz. Nedne toplumsal  bilincimiz zayıf bir noktada.

Bı Cemaatle namaz üstüne düşündükçe aşağıya yazacağım. Yukarıda ki yazı çok dağınık oldu biliyorum ama yazmayıp unutmakta istemedim.

Kusurumuz Affola.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s