SOSYALİZM VE MİLLİYETÇİLİK ( 1876-1923 ) – Kitap Özet


KİTAP NO:    59         

İSMİ:             SOSYALİZM VE MİLLİYETÇİLİK ( 1876-1923 )

YAZARIN ADI: DERLEYENLER METE TUNÇAY- ERİK J. ZÜRCHER        

TARİH, YER    : 

OKUNDUĞU TARİH: 06-10-2001

YAYINEVİ: İletişim Yayınları

 KONU:

            Türkiye’de sosyalizmin oluşmasında ve gelişmesinde etnik ve dinsel toplulukların (Makedon, Yahudi, Rum, Bulgar, ve Ermeni Anasır’ın) Rolü.

            USTE ( Uluslar arası Sosyal Tarih Enstitüleri) ortak çalışması desteği var.

            Levant (Doğu Akdeniz ) kıyıları.

 Faroz Ahmad “ Unionist Relations with Greek, Armenia and Jewish Communities of the Ottoman Empire, 1908-1914”

Benjamin Braude ve Bernard Lewis

Christians and Jews in the Ottoman Empire cilt 1 ( New York, 1982 )

            P.Dumont “ La Franc-Maçonnerie d’Obedience Française a Salenique Turcica 15 69-94

 1907’de Asır gazetesi Selanik’te en çok okunan gazete.

 1908 devrimci olaylari ( G.Veinstein’in yönetm)

Salonique 1850-1918

La Ville des Juifs et-le Reveil des Balkans. MIDÖ (IMRO) Makedonya iç devrimci ordusu (Bulgar kökenli)

Selanik Yahudi şehri.

            Paul Dumont’un yazısı

60,000 Sefarat (İspanyol kökenli Yahudi)

20,000 dönme

            Şehirde başatlardı. Mason locaları vardı. (Dönmeler) İşçiler ve iş sahipleri hep Yahudi idi.

            Yahudiler ortak bütünlük ile korunsun istiyorlardı, ticaret hacmi korunsun diye.

(Pogrom ? ) Siyonizm’e yanaşmadılar.

1905 ve 1912’de birkaç 100 Yahudi göç etti, etkili Siyonizm’e rağmen.

SİF üyelerinin çoğu Yahudi.

            Osmanlı Sosyalist Hareketleri 1977?

            Paul Dumont Georgos Hampt.

            (Vlanov, Memoari Anıları)

            Selanik Sosyalist Federasyonu ( 1908 –1918 )

            Federasyonu ( 1909-1913)

Sosyalis gruplar ulusçuluk üzerinde hareket ediyor. Enternasyonel ?

Yeri neresi.

 1896’da 2. Enternasyonel

1887 Hınçakyan Partisi kuruldu.

Apostalik (Gregoryan) Ermeni Kilisesi

 İki Katogigos (Erivan yakınlarında ? ve Kilikya’da SİS)

İki Patrik ( İstanbul ve Kudüs)

1878 Berlin Konferansı Ermeni sorunu uluslar arası platformda

( Sosyalizm azınlıklar arasında oluyor, müslümanlar yok)

Tiflis 1890 Daşnakzutyun (EDF) Ermeni devrimci Federasyonu

2’si sosyalist.

Van 1885 Armenokan liberal demokratik.

Ermeni masonları Edinburgh’taki Cannongate locası himayesinde

Diaspora

Azadamart 1909 Haziran İstanbul

Avrupa’da okuyan Ermeni öğrencileri iyi rol oynamamış

1929’a kadar SSCB anarşistlere göz yumuyordu

Hamayank (Komün) anarşist dergi

Nubarya Kütüphanesi Paris

Özgürlükçü(Specifist) Ermeniler, Sosyalist terimleri Ermenice’ye çevirdiler.

Ulusçuluğu  savundular. Marx’izmi ermenilere sızdırdılar.

Tigran Zaven Osmanlıcı Ermeni

1908 Devrimi Parola “Hürriyet, Müsavat, Uhuvvet”

Daşnak ve Hınçak yasal olarak yayın yaptı 1908-1914

Rus devrimcilerin merkezi Cenevre (Sosyalistler Fakültesi )

Vaspuralini (Ermenice Van)

  • Batı yahudileri aydınlanmacı Alliance Israelite Universell girişimi. Türk yahudileri bundan etkilenmiş. Siyonizme destek vermemiş.

Justo McCharty The Arab World, Turkey and the Balkans ;( 1878-1914, 1982)

 Sabbiha Sertel ?

Çoğu Türk sosyalistleri önderleri Selanik kökenli.

TKP Mustafa Suphi mason

Sosyalistler ve masonlar içiçe

            İttihat ve Terakkide yaygın

Nazım Hikmet Selanik kökenli.

( kitapta yazıyor bunlar.)

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s