20 Yaş Dişleri Bir İşe Yaramaz mı?


Sağda solda 20 yaş dişlerinin bir işe yaramadığı ile ilgili yazılar görmüşsünüzdür. Kimisi yirmi yaş dişlerinin çok eski atalarımızdan bize miras kaldığını kullanılmadığı için köreldiğini yazar.

Oysa 20 yaş dişleri bir binanın temelleri gibi, sıra sıra dizilmiş olan dişlerinizin yanlara kaymaması için birer dayanaktır. Zira dişlerimiz yemek yerken büyük basınca maruz kalırlar. Onları bu sırada tutan şey her ne kadar diş kökleri ve diş etiyse de, yanlara yönelik basıncından yine bir temel tarafından absorbe edilmesi gerekir. İşte yirmi yaş dişleri bir binanın istinad duvarları gibi diş dizim binasına destek olur.

20 yaş dişlerinin günümüz insanında biraz küçülmüş olmasının nedeni ise, yediğimiz yiyeceklerin eskisi kadar sert olmamasıdır. Günümüzde insanların yirmi yaş dişleri çekilmektedir. Aynı sıradaki aynı yirmilikler yani alt yirmilik ve üst yirmilik aynı anda çekildiği zaman yenilen yemeklerimiz yumuşadığı için pek fazla bir basınç uygulanmadığından fazla bir seyrelme yer değiştirme gözlenmez.

Ancak biri çekilip diğer yirmiliğin kaldığı durumlarda dişler arası seyrelme dikkatli gözlerden kaçmaz. Bu bile yirmilik dişlerin nasıl bir vazife gördüğünü gösterir.

Eğer 21. yy. insanı 300 yıl önceki insanlar gibi daha sert olan yemekler yeseydi, işlenmiş gıdaları az olsa idi, daha büyük 20’liklere ihtiyaç duyardı. Şu an ki durum nedeni ile 20’lik dişlerin işlevi yok gibi duruyor.

Görüldüğü üzere yirmilik dişlerinde işlevleri vardır. Bunu evrime bir kanıt olarak sunanların bu gerçeğe bir kez daha bakmaları gerekir. Burada evrim yoktur demiyorum. Sadece gereksiz bir organ yoktur deme cesaretini gösteriyorum.

20 yaş dişlerinin işlevinin olmadığı bir efsanedir.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s