Medeniyetlerin Düşünce Sistemlerinin Analizi / Düşünmeyi Öğrenmek – Ders 8


Toplumun kahramanları kimlerdir ?

Bir toplumun, topluluğun kim olduğunu neye değer verdiğini öğrenmek istiyorsanız bu toplumun kahramanlarının ne olduğuna bakmanız gerekir.

Medeniyetin kahramanları, toplumun kahramanları, egemenlerin dayattığı kahramanlar, folklorun kahramanları, dinin kahramanları aynı toplum içinde farklı farklı olabilir. Kahramanlık hikayeleri, efsaneleri insanları bir yöne kanalize eden metinler ve söylencelerdir. Bir nevi propaganda aletleridir. Bunlarla insanlar bir yöne sevk edilir. Folklorik olanlar, yani halk arasında söylenenler toplumun gerçek düşüncelerine daha yakındır. Yaşayan halklarla konuşup, röportaj yaparak kahramanlarının kim olduğu anlaşılabilir ancak geçmiş toplumlar için bu araştırmaların ve folklorün konusu olur. Geçmiş şimdinin ve geleceğin aynası olduğuna göre bunlar göz ardı edilmez.

Her kahramanın özellikleri ayrı  ayrı bir gerçekliği idealize eder. Bu kahramanların her birinin savunduğu ilkeler ögeler değişik düşünce dünyalarına işaret eder.

Modern Batılıların özellikle ABD’lilerin Kahramanları insan üstü varlıklardır.

Ancak bunları medyanın, sanatkarların ve egemen güçlerin ön plana çıkarır. Bunlar toplumu her türlü tehlikeden, belirsiz düşmandan bir anda kurtarır. Genelde insancıklar aciz ve korunmaya muhtaç varlıklardır. Bu insanüstü güçler gelir ve bunları kurtarır. Bunlar iyilik severdir ve kötülükle mücadele eder.

Yine toplumun ve egemen güçlerin ortak kahramanları itfayecilerdir. Bunlar insanları kurtarır ve saygı görür. Bu tür bir kahramanlığın ön plana çıkarılması, topluma hizmeti ve insanların zor durumunda canları pahasında yanında yer almayı yüceltir. Toplum için kendini feda eden kişiliği sembolize eder.

Eski İngiltere’nin kahramanları:

Hükümdarlar ve büyücüsüdür. Eskiden böyle idi. Şimdi ise Kraliçe ve adamları. Adamlar ajanların yardımcıları da tabiki modern büyücüler olan teknik konuda bilgili bilim adamları.

Eski Yunanlıların kahramanları:

Ölümsüz, ya da yarı ölümsüz tanrılardır. Bunlar savaşçıdır ve savaşır. Diğer ulusları boyunduruk altına alırlar. Bunlar yine edebiyatçıların yarattığı kahramanlardır.

İranlıların kahramanları efsanelerden gelir. Bunlar bir hükümdarın etrafındaki dere beyleridir. hükümdar düşmanlarına karşı başı sıkışınca bunlardan yardım ister. Aslında hükümdarın asıl gücü bu iktidarı istemeyen ama ne zaman başı sıkışsa ona yardım eden bu halkın beylerinden gelir . Zaloğlu Rüstem vs. İnsanlardan çok daha güçlüdür bu kişiler. Bu kahramanları da yine edebiyatçılar yaratır. Folklorün yani halkında bu efsanelere katkısı vardır.

Eski Türklerde, Keloğlan, Dede Korkut gibi kahramanlar vardır. Bunlar iyi hükümdarlardır. Veyahut ders vermek için kötü yola girmiş beylerdir. Bir süre sonra yaşadıkları ile doğru yolu bulurlar. Hükümdarlar iyilik yapar, halka iyi davranır.

Şimdiki Türklerin Kahramanları, Behlül, Bihter, Polat Alemdar, Hürrem vb. 🙂 İnşallah öyle değildir. Tabi bunlar medyanın ve egemen güçlerin topluma sundukları. Kültürel egemen güçler iktidarın temelidir. Bir iktidarın kültürel kökleri yoksa yok olur gider. Tüm Türk devletleri gibi, şu an ki iktidar da maalesef kültürel köklerden mahkumdur. Bu konuyu geçelim.

Dinimizin kahramanları nelerdir.

Sıradan insandır. Dinimiz vasat insanı över. Yani ekmeğini helal yoldan kazanan, kendi ölçüsünde iyilik yapan insanı yüceltir. Dinimiz, vatanı milleti, ve değerleri için gerektiğinde savaşa giden sıradan denilen ama aslında gerçekten üstün olan doğru yoldaki insanı kahraman kabul eder. Zenginleri Behlülleri, Polatları, dünyayı kurtarmak için bin yeri yakanları değil, ailesinin rızkının peşinde, Allah’ına inanan şükreden, ilmini arttırmaya çalışan ve savaşmaktan korkmayan insanı yüceltir. Asıl güçlü öfke anında kendine hakim olandır. YAni kendine hakim olanı kahraman kabul eder dinimiz, dünyaya ve paraya hakim olanı değil.

İşte her medeniyeti incelerken, bu medeniyet iyi diyorsanız, hemen açıp o medeniyetin kimleri yücellttiğine bakacaksınız. Kahramanı kimdir ona bakacaksınız. Ben batıda bir İtfaiyecileri yüceltmelerini beğendim. Demekki yararlı iş yapan insanlara değer vermek yüceltiliyormuş. Bir helal rızık kazanan insana değer veriliyormuş dedim. Yoksa Süpermanleri yücelten bir düşünce sistemi, saçmalamaya ve yok olmaya mahkumdur. Zira süperman, süper düşmanlar ve süper korkular yaratır. Evhamlar yaratan bir sistem doğru düşünmeyi ve mutluluğu sağlayamaz.

Bir insanın hayat meşgaleleri ailesinin rızkını temin için verdiği mücadele, olmayan düşmanlara karşı olmayan güçlerle savaşan kahramanlarınkinden bin kat yücedir. Hükümdarlık ilişkilerini yücelten hikayeler, filmler efsanelerin garabetinin yanında, ortalama bir insanın kahramanlığı ne güzeldir. 

Advertisements

One response to “Medeniyetlerin Düşünce Sistemlerinin Analizi / Düşünmeyi Öğrenmek – Ders 8

  1. Pingback: DÜŞÜNMEYİ ÖĞRENME 101- Dersleri | yesileldiven·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s