MODERN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR- Kitap Notları, özet.


KİTAP NO:    141

İSMİ:             MODERN DÜNYADA MÜSLÜMANLAR

YAZARIN ADI: ABDURRAHMAN ARSLAN

TARİH, YER    :

OKUNDUĞU TARİH: 03/12/2002

YAYINEVİ: İLETİŞİM YAYINLARI

 

KONU:

 • Bilginin depolanmasını kapitalizm sermaye olarak görüyor.
 • Bugün artık insan “ Kendisine bir nimet verildiğinde onun kendi bilgisinin sayesinde verildiğine inanmaktadır”(Zümer 49-50)
 • Bilgi hakikat arayışında bir araç olmuştu. Şimdi eğitim bir amaç olmuştur.
 • Bilgi her tarafa, her an yayılıyor ve ilahi olanı gözardı ediyor.
 • Modern dönem öncesi gelecek tasarımı tek bir toplum içinde yapılıyor ve toplumsal önderler ile yapılıyorda. Modern kurgu ise bir düzen içinde bütün hayatı teknolojize ederek kurtuluşu birey temelli olmaktan çıkartarak toplumsal hale dönüşmüştür. İslamda kaos övülüyor.
 • Modernite bir yeryüzü cenneti öneriyor. Ütopyaları var. ( Bacon “ Yeni Atlantis”). Hristiyanlıktan çıkması mantıklı , Greklerde dönen bir tarih anlayışı var. Hristiyanlarda ise başı ve sonu olan bir tarih var. Aydınlanma ilede ileriye bir tarih anlayışı var., ve bir cennete( Yeryüzü) gidiyor.
 • İslamcılık: Peygamber varisleri olan alimlerden çok teknokrat/ aydınların önderlik yaptığı bir çözüm arama “yolu” hususiyeti kazanmıştır diyebiliriz.
 • Turgut Özal, 2. Abdulhamit kendi: Erbakan gibi müslümanın giderek sekülerleşmesine/dünyevileşmesine bir “rahim” yapacak yolun açılması.
 • Anadolu kaplanları, islami sermaye, ahlaktan arınmış ticari hayat, tüketme alışkanlığı edinilmesine sebebiyet veriyor.
 • Modernleşmeyi kendi araçları ile anlayıp, ona karşı yine onun araçları ile karşı koymak. Bu ise mücadele edilene benzetiyor mücadele edeni. Hiçbir savaş böyle birşeye yol açmamıştı.
 • İlerleme nedir bunu anlamaış aydın, ileri ve geriyi direk kabul etmiş. Modernite büyük bir tehdittir dünya için, 1.5 milyar müslüman bunu kabul ederse büyük bir sorun çıkar.
 • 1. modern dünya doğru kurulmuş bir dünya mıdır ? 2. Moderniteye/ Modern projeye niçin talibiz ? 3. Onunla ne yapmayı, neyi başarmayı ve nereye varmayı düşünmekteyiz?
 • Allah sizi darlık ve bolluk ile imtihan edecek diyor. Yeni aydınlar ise her sorunun ekonomik olduğu kanısını taşıyor.
 • Çevre meselesini hümanizma etmeli, alkolizm ve aileye bir çözüm bulunmalı.
 • Japonya, değerlerini korumuş görünsede kopyadır, ve çevresindekiler içinse kopyanın kopyası oluyor. İslam devletlerinde henüz böyle bir şey yok, ama çıkabilir ve bu misyon bize verilebilir.
 • Modern dönem bir yönüyle yoksulluk ve itaate isyanıdır denebilir.
 • Geleceği bilen Rabbimizdir onu anlamlandırmak ise müslümanın görevidir.
 • Bilinen tarih kesiti içinde hiçbir süreç kendisine katılmak için insanı bu kadar zorlamadı, ( heryere ulaşmış durumda)
 • Hristiyanlık, Grek-romenlere karşı doğdu. Şehiri kötülüyordu, ve kırsalda yaşamı destekliyordu. Manastırlar şehir dışındadır. Eski Grek Aristo ve Eflatun bilgiyi düşünerek edinme, entelektüel birikimi inkar ediyordu.
 • İncil Latince idi ve bilerek bu dilden uzaklaştırdılar aydınlanma ile millet.
 • Dinde reform ve değişiklik kaçınılmaz ise ne kadar, Peygamberden ne kadar uzak, dünden bir kopuşmu, aktarımın ve tecrübeyi farklı kılanın ne olduğu cevaplanmalı.
 • Yerlilik islami yerlileşme. İslami protestanlık. İslami hedefler için kullanma. Dünya için dini düzenleme. Dini ve maddeyi birleştime. Sermayesi var. Siyasal önderlerini ve entelektüel önderlerini bekliyor.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s