Entegrizm – Kültürel İntihar – Kitap Notları- Kısa Şerh


KİTAP NO: 0237
İSMİ: Entegrizm – Kültürel İntihar
YAZARIN ADI: Roger Garaudy Çeviren: Kamil Bilgin Çileçöp
TARİH, YER :  Nisan 2005, İstanbul
OKUNDUĞU TARİH:  Mart  2010
YAYINEVİ: Pınar Yayınları

KONU:

Yazarın Değerlendirilmesi

Müslüman bir düşünür. Fransa’da yaşamış, Fransız asıllı bir müslüman. Komünizm konusunda bilgili bir insan. Siyasi geçmişi bu konularda olan bir insan iken müslüman oluyor ve İslam ve insanlık üzerine yazılar yazmaya başlıyor, konferanslar veriyor. Değerli bir düşünür.

  Kitabın Değerlendirilmesi

Kitap değişik düşünceler tanıtmakta belli sorunlara değinmekte. Ancak Garaudy’nin diğer okuduğum kitabı kadar ufuk açıcı diyemem.

Notlar ve Güzel Sözler

Entegrizm Nedir ?

…Mutlak bir doğruya malik olduğuna inanmak ve onun kabullenilmesini dayatmak.

( Not: Garaudy İslam ve İnsanlığın Geleceği kitabında belirttiği gibi Mutlak değerlere inanmaktadır, yani Mutlak değerler fikrine ve İslam’ın bunları vahiy yolu ile iletmesine inanmaktadır. Ancak İslam içindekilerin her şeyi biliriz tavrını beğenmiyorlardır. Mutlak doğruya sahiplik iddiasına karşı olmasının sebebi ise İslam düşünürlerinin diğer düşünce sistemleri ve dinlerle ilişkiye girmesini istemesinden kaynaklanmaktadır, daha doğrusu ben öyle anladım.)

–           İnsanda olan iki yön: Tanrının yüceliği veya insanın kendini beğenmişliği, İsa veya Promethee. İki kurum arasındaki çatışmaya dayalı ilişki insanda var olan iki yönü de böylece açığa vuruyor, diyor.

Entegrizm; Muhafazakarlık, uzlaşma kabul etmeme.

Çeşitli entegrizm örneklerini sayıyor: Batı entegrizmleri; bilimsel e.,  Stalinci Entegrizm, Roma e., İran İslamcılığ e.ı, İsrail Entegrizmi , Cezayir İslamcılığı e., Suudi entegrizmi.

Bunların ortak paydası tek doğruyu kendileri saymaları ve eleştiriyi en ağır şekilde cezalanırmaları. Her doğruyu kendileri bilir havasındalar. Bunun Türkçesi aslında taassup.

İranda Humeyni’yi eleştiren gazetecinin idama mahkum edilmesini eleştiriyor.

Sovyet sistemini sosyalizmin tek ve değişmez modeli gibi mülahaza eden tanrısız bir teolojinin eseri böyle bir entegrizmin ihraç edilmesi, Avrupa komünist partilerini de , Üçüncü Dünya ülkeleri komünist partilerini de, genel bir iflasın eşiğine sürükledi.

Garaudy, özetle tek bir doğrunun olamayacağına bir düşüncenin uygulamasının tek doğru uygulamasının olmayacağına inanıyor. Yani İslami bir yaşamın kesin şu ve buları yoktur diyor. İslamı bir model, fikri bir model dendiği zaman bir kalıbın mümkün olamayacağını, aklın yöntemleri ile dünyanın şartları ile uyumlu ancak özü kaybetmeyen uygulamaların olacağını ifade etmek istiyor.

Kamerunlu bir Cizvit olan Peder Hegba’nın görüşleri çok ilginç ve bir Müslüman gibi ( Kitabı, Kiliselerin Vesayetten Kurtulması):

Hristiyanlığın evrensel değerini muhafaza etmek için imanın sömürge olmaktan çıkarılmasını ve batı kültürünün göreceli hale getirilmesini hararetle savunuyor.

“Hristiyanlık bir Batı dini değil, fakat batının tekeline aldığı, ona felsefesinin, hukukunun, kültürünün silinmez mührünü vurduğu ve onu dünyanın dier halklarına böylece tanıttığı bir doğu dinidir. Aynı dine şimdi de biz silinmez mührümüzü basmalıyız. Ama Aristo-Thomas d’Aguin felsefesini, Alman veya Anglo-Sakson Protestan düşüncesini, ya da Gaulois örf ve adetlerini, Greko-Romen, Portekiz, İspanyol, Alman örf ve adetlerini ilahi vahiy düzeyine çıkararak “hristiyanlaştıramadığı” yerde  tanrılaştıran Avrupa’nın yaptığı gibi değil.”

( Not: Çok ilginç görüşler. Bunları düşününce Batının hristiyanlığı kimin dinidir sorusu akla geliyor. Hz. İsa’nın adı var kendi yok sanki.)

Kitapta daha başka orijinal görüşler ve kişilerde mevcut. Yaunde Piskoposu Monsenyör Zoa, Peder Ossana’ya, Peder Jean-More Ela vb. s.53

… üçüncü dünya ile olan ilişkiler, bir diğer ifadeyle eski sömürge insanlarıyla olan ilişkiler. Göç, evimizdeki Üçüncü Dünya’dan başka bir şey değildir. ( Not: Fransa için bu sözlerle sömürgede yaşayan insanların Fransa’nın zaten bir parçası olduğunu ifade ediyor.)

İlginç bilgi göçmen Müslümanlara dair:

…. Fransa, İtalya ve İspanya gibi ülkelerde Müslüman cemaatlerin kendi imkanlarıyla yapmak istedikleri mütevazı ibadet yerlerine izin vermemek için bin türlü engel çıkartılırken, Suudi parasını ödediği dev camilere kolayca evet denmesi bir hayli dikkat çekici. ( Aklımıza gelenleri yazmayalım)

Fıkh ile Karıştırılan Şeriat başlığı

Mesela diyor, el-Maverdi bir Kurani icapdan olan şura’yı halifenin vazifeleri arasından çıkartır.

İslam Rönesansı mı ?

( Akla gelenler not: “ Tek dünya devleti, tek Pazar; ama velakin; Her türlü adaletsizlikten azade; zekatını verecek insanlar, kurumlar, devletler; herkese adaletle yaşam hakkı ve iş ve kendini geliştirme hakkı tanıyacak bir piyasa; insan ve insanlık için piyasa; Hak için piyasa! ; Düzenin doğruluğu için!)

Fransa için kurtuluş, üçüncü dünyaya açılmayı gerektiriyor, diyor.

Aklı kazanmak! Gönülden kazanmak nasıl olur :

… sözde “gerçekçilerin” inandıklarının aksine, silah demek kuvvet demek değildir. Silahlar askerlerin taşıdığı birer nesnedir ve bu insanların kafalarında veya kalplerinde bir şeyler kırılır gibi oldu mu, ne kadar muhteşem olurlarsa olsunlar bu silahlar, bu insanların ellerinden  düşer ve zafer, askeri veya politik stratejik  uzmanların en zayıf addettikleri kişiler tarafından kazanılır, zira iman bu uzmanların yaptıkları elektronik devrelerin hiçbirisinde yer almaz.

  • Vahdaniyet şuuru içinde bir dünya, herkesin herkes ve herkesle ilişki içinde olduğu vahdaniyet şuuru içindeki bir dünya. Birlik içinde bir dünya.

Notlar:

s.48 Kurtuluş teolojisi ve II. Jean Paul, papalık!

s.84. Mevdudi’yi de beğenmiyor. – Suudi Müslümanlığını – Kardeşler Amerikancı oldu, Benna’nın kooperatifleri ; faizsiz bankacılık oldu; faizi perdeliyor diyor. ( Türkiye’dekiler buna ne diyor. Bizimkisi gerçi faizsiz bankacılık falan değil  düpedüz bankacılık. İnce bıyıklı bankacılık desek daha güzel olur.)

s.97 Kuran’da yürürlükten kaldırma!

Zamanı değerlendirme!

s.155 ( Parçalı dünya / Kuantum dünya görüşü )

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s