Konuşma Sanatı – Kitap özeti


KİTAP NO: 0241
İSMİ: Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Sözlü Anlatım
YAZARIN ADI: Doç. Dr. Ertuğrul Yaman
TARİH, YER :  Aralık 2007 4.baskı, Ankara
OKUNDUĞU TARİH:   Ağustos 2010 ( Tamamı okunmamıştır)
YAYINEVİ: Savaş Yayınevi

KONU:

Yazarın Değerlendirilmesi

Ertuğrul Yaman, 1962 doğumlu olup Ankara Üniversitesi, Dil Tarih-Coğrafya Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı mezunudur. 1994 yılında Edebiyat doktoru ünvanını almış bir insandır. 22 kitabı 150 yayınlanmış yazısı var.  Türk dili üzerine, etkili iletişim ve etkili konuşma üzerine seminer ve konferanslar veriyor.

Kitabın Değerlendirilmesi

Kitabı güzel konuşmayı anlamak ve öğrenmek için aldım. Kitabı alırken beni cezbeden şey, konuşma ile ilgili pek çok konuyu içermesiydi. Etkili iletişimle ilgili birkaç kitap almıştım. Bunlardan üç tanesi konuşma ve diksiyonla ilgiliydi. Bu kitap bu üçünden bir tanesidir. Bu kitap içlerinde en kalın olan en fazla bilgi içereni gibi geldi bana. Ancak diğer ikisini bitirdiğim halde bu kitabı tam olarak bitiremedim. Bu sebepten buradaki kanaatlerim genel olacaktır.

Kitap, Konuşma Kavramı, konuşmayla ilgili temel kavram ve terimler, Türkçede sesler ve özellikler, konuşmayı güzel ve etkili kılan ögeler ( ses özellikleri, iletişim ve konuşmada üslup, konuşmada gereksiz ses ve kelimeler, anlatım biçimleri, beden dili ve davranışları), Türkçenin anlam zenginliği ( konuşmanın temelleri, kelime türleri), konuşma türleri ( hazırlıksız konuşma, hazırlıklı konuşma( topluluk konuşmaları), karşılıklı konuşmalar), doğru güzel ve etkili konuşabilmek için altın öğütler ve örnek metinlerden oluşmaktadır. Kitap hocanın yıllarca verdiği derslerdeki notlarından , okuttuklarından derlenmiş. Hoca Düşün, Konuş, Dinle isimli kurslar veriyormuş.

Görüldüğü gibi kitap konuşma, ses bilgisi, iletişim ile ilgili pek çok konuyu içermektedir. Bu kitabı incelerken beni etkileyen başlıklar ise konuşma düşünme ilişkisine, konuşma dinleme ilişkisine ve konuşma kişilik ilişkisine değindiği bölüm oldu diye hatırlıyorum. Yine kitapta konuşma sanatı ve doğru güzel konuşma ile ilgili güzel öğütler ve deyişler yer alıyordu. Muhtemelen bunlarda beni etkiledi. Gerçekten de yararlı öğütler mevcut. Hatta uzun uzun takip edilirse faydalı olacak tavsiyeler verilmiş diyebilirim.

Kitap genel olarak iyi. Ses bilgisi konusunda bilgi edinmek, diksiyon ve konuşma ile ilgili konulara toptan hakim olmak istiyorsanız yararlı olacağı kanaatindeyim. Doç Dr. Ertuğrul Yaman hocaya çalışmalarında başarılar diliyorum, emekleri için teşekkür ediyorum.

 Kitabın okuyamadığım kısımlarında aldığım notlar olursa buraya eklemeyi düşünüyorum. Kitap okuduğum kısımları ile yararlı bir eser.

Notlar

Kitapta güzel sözler var.

Gönlü ve sözü bir olmayan kimsenin, yüz dili bile olsa o, yine dilsiz sayılır. Mevlana.

Kalpten çıkan söz kalbe gider, Ağızdan çıkan söz kulağa gider. Atasözü. ( Bizim atasözlerimiz zaten bin kitaptan iyi anlatıyor. Her biri kişisel gelişim zaten, azıcık düşünene yeter de artar.)

Hoca, iletişimin verimli olması için içtenlik, alçakgönüllülük ve amaç içinde olma bilgi edinme konularına dikkat edilmesi gerektiğini belirtmektedir.

İletişimi bir buzdağına benzeten hoca, bir piramit şeklinde olayı özetlemekte ve temelde Gönül dili ( göz), beden dili ( yüz ) ve zirvede konuşma dili ( söz)’le iletişimin basamaklarını özetlemektedir.

Konuşmayı bozan etkenleri,  iyi konuşmacının niteliklerini aktarmıştır. İyi konuşmacı ana dilini iyi bilmeli, olumlu havada konuşmalı, düşünerek konuşmalı ..

Konuşma sırasında dış görünüşe önem verilmeli, sese, dile dikkat edilmeli, zihinsel etkinliklerin bizi ortaya koyduğunu unutmamalıyız.

Diksiyon nedir? Diksiyon, seslerin, sözlerin, ses ve söze yardımcı olan ögelerin yerli yerinde kullanılması sanatına deniyor. S.24 Dil malzemesinin doğru seçilmesine, ses organlarının etkili kullanılmasına … yarar.

Şan sesin terbiye edilmesi demekmiş. S.36

Her konuşmanın kendine özgü üslubu vardır ve olmalı. İçtenlik, duruluk,akıcılık özgünlük üslup özellikleri. S.69-72

Anlatım biçimlerine değinmiş: a. Düşünceye dayalı anlatım: 1. Açıklayıcı anlatım,2. Tartışmacı anlatım b. Sanatlı anlatım: 1. Hikaye etme ( öyküleme) 2. Tasviri ( betimleyici) anlatım.

Farabi: “Uzun konuşanı, kısa dinlemeli”

Altın öğütler kısmında diyorki hoca:

Çok okumalı geniş bir kültüre sahip olmalı. ( Kelime hazinesi ve zihinsel faaliyet için  vb. )

Konuşmadan önce plan yapılmalı ancak plan göze sokulmamalı.

Yumuşak bir ses tonu, sevecen ve tatlı kelimeler ve nihayet yumuşak bir üslup, konuşmacıyı amacına daha kolay ulaştıracaktır. Ses, ne çok yüksek ne de alçak olmalıdır. S.246

Konuşma bitiminde özet yapılmalı.

 Örnek metinlerde güzel yazılar vardı.

Konuşma ve Diksiyon Üzerine Kitap Karşılaştırması

Söz ve Diksiyon Sanatı, Nüzhet Şenbay, Kitap özeti.

Söz Söyleme ve Diksiyon, Can Gürzap, Kitap özeti.

2 responses to “Konuşma Sanatı – Kitap özeti

  1. Pingback: Konuşma ve Diksiyon Üzerine Kitap Karşılaştırması | yesileldiven·

  2. Pingback: Söz Söyleme ve Diksiyon “Konuşan İnsan”- Kitap notları | yesileldiven·

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s