AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE – Ali Bulaç / Kitap Özeti


KİTAP NO:    190

İSMİ:             AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE

YAZARIN ADI: ALİ BULAÇ

TARİH, YER    : 2001

OKUNDUĞU TARİH: 11.01.2003

YAYINEVİ: EYLÜL YAYINLARI

 

KONU:

            Karşı çıkanlarda artık destekliyor. Körü körüne de destekliyor. İstanbul’da katolik külahı göreceğime, Osmanlı şapkası görmeyi tercih ederim diyenler. ( Aynısı şimdiki durum.).

1957 Roma AAET Avrupa Atom Enerjisi Topluluğu

18 Nisan 1951’de 6’lar. ( AKÇT) ( Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu) kuruldu. ( Fransa, F.Almanya, Belçika, İtalya, Hollanda ve Lüksemburgç)

20 Mayıs 1952 AST 30 Ağustos 1954 Fransa reddetti. AET, AAET komisyonları Brüksel’de kuruldu 1 Ocak 1958’de.

1960 Stockholm Sözleşmesi Avrupa Serbest Ticaret Bölgesi

1963’de  De Gaulle AT ( Birleşik)’yi veto edeceğini açıkladı.

1972 Para yılanı 24 Nisan da altılar.

 

7 Şubat 1992 AB Antlaşması Maastricht’e imzalandı.

22 Haz. 1993 Kopenhag zirvesinde doğuya açılma ve kriterler belirlendi.

Mart 1995’de 7 AB ülkesi arasında Schengen anlaşması yürürlüğe girdi.

Kasım 1995 Barselona da Avrupa Akdeniz ortaklığı toplantısı.

96 tek para başlıyor.

1 Ağustos 96 Türkiye AKÇT Serbest ticaret antlaşması.

1 Oc 1999 Euro uygulamaya geçti.

12 Aralık 1999 Helsinki Türkiye’ye adaylık statüsü.

1.10 Ar. 1991 Maastrich Kriterleri ( AB ) adını aldı ekonomik kriterler.

2. Amsterdam Kriterleri

            Tüketicinin korunması. Çevre boyutu da entegre ediliyor.

3. Kopenhag kriterleri.

22. Haz. 1993 1. Siyasi krit. 2. Ekonomik krit. 3. Topluluk mevzuatı.

 

Avrupa Parlementosu: Seçilenler 1979

Avrupa Zirvesi : Devlet ve 1974’te kurulmuş hükümet başkanları ve dışişleri.

Yasama

Avrupa Konseyi

            Bakanlar düzeyinde yetkili temsilci, hükümetini taahhüt altına sokmaya yetkili.

Büyükelçilerden oluşan üye devletlerin          cooper

Daimi temsilciler komitesi.

Avrupa Komisyonu ( Yürütme yasamayı başlatır.)

            AB’nin çıkarlarını gözetir, ihlal edenleri( ülkeleri) soruşturur. ADD ( Avrupa Adalet Divanı) na yollar.

            20 üyesi var. 2 büyük devletler 1 diğerleri.

( 5 yıl Avrupa parlementosu gibi)

Avrupa yasasının her aşamasına müdahale edebilir.

—} Bütçe ödenekleri idaresi

Brüksel ve Lüksemburg’da görev yapar. 30 genel müdürlük, 18000 de görevli.

15 yargıçlı adalet divanı. Bidayet mahkemesi kişilere bakar.

Sayıştay

Sayıştay konseyinin 15 üyesinden oluşur. AP’nin görüşü sorulur. Lüksemburg’da

 

n  Avrupa yatırım bankası 1958 Roma’da. Finans kurumu.

n  Lüksemburg’da.

 

Bölgeler komitesi

Ekonomik ve Sosyal komite ve AKÇT Danışma komitesi.

*

Nato Türkiye için savaşmaya bilirdi.

Egemenlik devredilecek.

AB’nin dini kimliği var, hristiyanlık.

 

Milliyetçi sol.

            “ Atatürk’ün ilkesi “batıya karşın batılılaşma””

“ Yurtta sulh, cihanda sulh” ile Atatürk turancılık, islamcılık işini bitirdi. 1945’den sonra olaylar farklı gelişti.

            Türkiye’nin stratejik şansları.

  1. AB ile tam entegrasyon
  2. Adriyatik’ten Çin’e Türk dünyası
  3. KEİB
  4. 3. dünyacı bir dış politika
  5. Tam bağımsız ve dünyadan yalıtılmış Türkiye
  6. İslam Birliği.

 

2000’lerde 3. Dünyacılığı, emperyalizme karşı savaşı ön plana çıkaran yeni kemalistler güçlendi.

 

Karl Marx’a göre emperyalizm çok kötü değil, Lenin ise ulusalcı karşı emperyalizme.

            M.Kemal’e de o gözle bakıyor yeni kemalist aydınlar.

            Nasır, Tito ve Nehru 3. dünyacı vizyona ilham kaynağı olmuşlardır, totaliterlerdir.

( Kuvayi Milliyeci mirasın temsilcisi, CHP) neşvüneva gelişme bakan Türk solu.

YÖN hareketi ve onun çizgisini sürdürmekte olan Kemalist sol, Türkiye’yi 3. dünya ligine kaydetmekten çekinmezdi, son konjektür olmasa.

            Türk modernleşmesi, Japonlarla karşılaştırılınca başarısız oldu. Niye? Onlar Samuraylara değer verip onları güçlendirdi, yerli değer, Türkiye İslamcıları dışladı ve ne idüğü belirsiz kendi burjuvasını yaratmaya çalıştı.

 

Westfalya, Yalta, Malta

1638 ( Herkes sömürge almada serbest- Westfalya)

Kutuplu dünya kuruluyor Yalta

 

Glasnost ve Perestorika sonra güm.

 

–} Avrupa geleneksel modernliği kendini korumak için AB’yi kurdu ve kabuğuna çekilmek istiyor. Muhafazakar aslında.

Globalleşmeden korunmaya çalışıyor.

Dünya’da birlik ve güçler.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s