BEYİN FIRTINASI Demokrasi, Batılılaşma, Laiklik, Devlet, Yeni Dünya Düzeni


KİTAP NO:    91         

İSMİ:             BEYİN FIRTINASI Demokrasi, Batılılaşma, Laiklik, Devlet, Yeni Dünya Düzeni

YAZARIN ADI: TAHA AKYOL IŞIL ALATLI  ATAOL BEHRAMOĞLU  ABDURRAHMAN DİLİPAK  ETYEN MAHÇUPYAN

TARİH, YER    :

OKUNDUĞU TARİH: 07.03.2002

YAYINEVİ: ESRA YAYINLARI 

 

KONU:

            Prudhon ütopik sosyalizmin kurucusu.

            1958’de General De Gaulle öncülüğünge 2 kanatlı, istikrarlı demokrasiye kadar Fransa çalkalandı.

            Jakoben–} Tek soyut haikati mutlak hakikat kabul edip, topluma bir siyasi otorite ile bunu empoze etme.

Mahçupyan’a göre

Demokrat ile liberal mantık arasında fark var. Bireyler tek liberalde.

Demokratla karşılıklı ilişki zorunlu, liberalde karşılıklı uyuşma var.

            Taha Akyol –} KİTle r asalak, Özal iyi, kendisi liberal

Trafik kanunu çıkarmıyorlar, birbirlerini engellliyorlar.

            Voltaire laik, hristiyan düşmanı ( İslam’ı da övmüş)

Angayman–}

Etyen –} Batılılaşma Türkiye’de devleti güçlendirmiştir. ( 150 yıldır)

Batı’da iki kanal var.

  1. Relativist değişimci bir olay
  2. Pozitivist —} Biz bunu seçmişiz.

Taha–} Cemaatler çok güzel şirketler kuruyor, üretim yapıyor.

–          Globalleşme olu7yor ve dışında duramayız. Rekabet etmeliyiz.

–          Işıl Alatlı: Makyavel, Hobbes, Montesqui yü ve Roussea mutlakiyetçi cephe- devletin dini kendisine baplaması kendi hizmetine sokmasını savunur

–          Luther, Calvin —} Devlet gücünü dinden alır. Kilise devleti

-Liberaller

 Tocqueville–} Siyasi birlik için toplumsal erdemler yeter, din ve devlet ayrı olmalı.

–          Üsttekileri Nur Vergin söylemiş

–          Pozivistler

August Comte 19. ( İnsanlık Dini) öneriyor, temelinde bilim var. Allah’ın rızası değil toplumun rızası.

–          1928 Dini Islahat fermanı etkilenmiş bundan.

 

Mülhem( akıl)–}

 

Etyen

“ Çünkü biz de kamu sahası insanların evine kadar girmiştir”

Hatta insanların neredeyse beyinlerine girecek şekilde tanımlanmıştır.

            Cemaatsiz din yaşanmaz.

 

Şimdi kamu sahası konsensüse dayanmıyorsa ve bir kamu sahasının boşaltılması, temizlenmesi mantığına dayanıyorsa o zaman bir çatışma içine giriyorsunuz . O zaman devlet cemaat çatışması çıkıyor.

Taha–}           Laiklik Çözümlemesi

            Medine vesikası–} Toplumu cemaatsel düzeyde, mezhepsel düzeyde ayıran ve her birini tutarlı hale getirin. Dolayısıyla bir üst kamu sahasını minimize edin

( Pozivist yaklaşım–} Relativist ve otoriter diye)

Auguste Comte dine yaşama şansı tanımadı din reaksiyon gösterdi.

Dilipak–} Türkiye’de sekülerizm tartışılır, Türkiye’de laiklik tartışılması için önce ayrı din kurumları olmalı.

 

Monist Düşünce

Etyen–} RP oyları düşse de İslami kesim güçleniyor.

Devlet zaten zayıf sınıfın erkini temsil edemez. Çünkü o zayıf olduğu için zaten erk olamaz.

            Hizipler var ve kişilere siyaset yaptırmıyorlar. RP’ye falan.

Tarikatlar sivil toplum örgütü.

Etyen–} Otoriter bir rejimle başlayıp, kendiliğinden demokrat olunamaz.

Dilipak–} Bacon’da bir satır .( 1996 da söylemiş) kopacak kargaşayı gösteren bir betimle tam Türkiye.

Kehanet–} Süper

Etyen–} Çarpışmaya devam edersek var olan güçler yine devam eder.

Taha–} Globalleşen dünyada içimize kapanmayalım, Ford gibi günde 10 araba yerine, günde 1000 üretmeliyiz açılıp. Globalleşme zengin ülkelerin sayısını arttırmış.

 

Dilipak–} Tahtakale ‘de bir Rusya şeysi seçilsin diye para verdi. Globalleşme ayağa düştü.

            Bir perde için 4 ülke.

Taha–} İç piyasayı kısarak rekabet kazandık. 24 Ocak iyi idi.

KİT’ler asalak

Borç yiğidin kamçısı.

 

STK’lar önem kazanıyor, dünya çapında. Herşey en üste çıkıyor.

Dilipak–} STK’lara akredite verilmiş.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s