İnsanın Kararı ile İnsansı Robotun Karar Farkı / İnsan Neden Robottan Üstündür- Karar Verme Becerileri Ders 6


 Daha önce insanların karar verirlerken bunu bir gerekçeye bağladıklarını ifade ettik. Kararlarını bir rasyonel veya irrasyonel, daha doğrusu duygusal, sezgisel, ruhsal durumun etkisi ile bir seçimin gerekçesiyle birlikte aldıklarını ifade etmiştik.

İnsanları Karar Verirken yanlızca aklen karar vermezler. Zaten insanları karar vermeye iten şey duygularıdır. Onların yönlendirmesi ve baskısı neticesi bir karar vermek zorunda kalırlar. Kararlar bir ihtiyacın eseridir. Kararlar duygusal, maddi veya manevi ihtiyacın baskısı ile karşımıza çıkan seçim anlarıdır. Değerlendirmeler bu seçim üzerine yapılır. Yine değerlendirmeler duygularla yapılır.

Bu noktada insanın sahip olduğu özellikleri olan bir robot düşünelim. Bir karar vereceği anda tüm bilgilere sahip olsun. Burada robot elindeki verilerle insan gibi karar verecektir. Kendisiyle aynı verilere sahip bir insan aynı şartlarda farklı karar verir. Bu durumun nedeni insanların farklı ruh ve duygu farklılıkları olmasıdır.

Sadece mantıken karar veren bir robotun eşit bir durum karşısında tıkanıp karar veremediğini görürüz. Oysa insan bu durumda bir karar verir meğerki eşit olduğundan kendisi de emin olsun.

Peki robota aynı duygu ve ruh durumlarını yüklesek nasıl bir karar verir.  Burada robot iki eşit durum karşısında yine kararsız kalacaktır. Zira o bir durumun ruhen de, mantıken de eşitliğini ölçebilecek seviyededir. Yani o pür eşitlikten her zaman haberdardır. İki durum karşısında kararsız kalacaktır. Teknik tabirle eror verecektir. Peki insan ne yapar ?

İnsan duygu durumu eşitliğinde de bir karar verir. Ona bu kararı verdiren şey mantıklı veya mantıksız olsun bir inanç bir görüş bir hayal bir hurafedir. İnsan tüm bu eşitlik karşısında eşitsizliği kendi inandığı düşünceyle aşar. Robot bu inancı yaratamaz. İşte insandaki ruh ve seçme özgürlüğü, bu ilahını, inancını kendi yaratabilme kudretinden doğar.

İnsanın imanını bu inandığı değer ölçütü ortaya koyar. Yani İnsan karar anında inançla durur, inançla hareket eder. İşte bütün dinlerin, insanların çatışma noktası bu karar anındaki öz inançtır. Yoksa eğer tüm insanlık elindeki tüm sabit verilerle, tüm duygularıyla, tüm ruhi yapısıyla gerçekliği bilirken farklı kararlar içerisinde ise bunun tek sebebi bu inanç noktasıdır.

Seçtiğiniz inanç noktası kararınızı belirler.

Onun için neyi seçtiğinizi bilmek, kararınızı bilmek, kendinizi bilmektir.

İnsan neye inanırsa ona göre karar verir.

İnsanın hayatını kararlar belirler.

Kararlar bizi belirliyorsa, hayatımızı inançlar belirler.

Bizi robotlardan ayıracak yegane vaka inançlardır.

Peki bu noktada diyeceksiniz ki Robotlara da inançlar yükleriz olur biter. Doğru ama eksik. Her karar anında inanç yaratma süreci tekrarlanır. Yani her bir karar anında insanın kendi inancını programlaması gerekir. O an da tekrar bir seçim yapmak zorundadır. Yani insan kararları seçmez. İnsan karara dayanak olacak inancı seçer. O seçim anı her karar öncesi mutlaktır.

Bu durumdabir robot gibi tek bir inançla yüklendiğinde yine bir noktada tıkanacaktır. Çünkü sonsuz evrende sonsuz olasılıkla karşılaşıp her olayı ayrı değerlendirmelidir. Yine bizim ezelden bu anda robota yükleyecek sağlam bir inanç programımız olsun. Bu durumda bile robot eşit karar anlarında karşılaştığı zaman tekrar tıkanacaktır. Zira dünyanın dengesini bozan şey eşitliktir. İnsanı hayatta zorlayan en büyük şey eşit karar anlarıdır. Robot, en üstün inanç sistemine sahip olsa bile kendinde yüklü bulunan inanç programı karar anında dış bir göz değil, kefenin bir yanına basan bir değerdir. Yani hesaplamada robota yüklenen inançta yer alacaktır. Bu durumda robot inancı olsa bile yine eşitlik durumu ile karşılaşacaktır. Kendisinde karar anını yaratma melekesi olmadığı için tıkanacaktır. İnsanı robottan üstün tutan şey inancını her an yaratabilme kapasitesidir ve melekesidir.

SAygılar MA:

Abstract

This article is about robot and human. It answers the question ” Why the human is upper creature against robots  and androids”.  Answer; “Human have an skill and power that  he/she always create its own beliefs every moment. That beliefs give him/her the key power of take decisions against equal choices. Robots make error in that moments because their belief programs create a value estimated in equation. Robot’s beliefs has a value over scales, so it is not a outer eyes, it is in calculation. Robot have to create an outer eyes or belief. It cannot able to but human able to do that. Human has a capacity to create his or her belief in every moment.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s