LİBERALİZM – Atilla Yayla – Kitap Özetleri


KİTAP NO:    100       

İSMİ:             LİBERALİZM

YAZARIN ADI: ATİLLA YAYLA

TARİH, YER    : ANKARA 1992

OKUNDUĞU TARİH: 17.05.2002

YAYINEVİ: TURHAN KİTABEVİ

 

KONU:

            Siyasal akımdan ziyade entelektüel gelenek.

            Altruizm ( Özgecilik )–} bireyin kendisinden ziyade diğer varlıkların ( arkadaş, aile, sınıf, halk, toplum, devlet gibi) menfaatlerini gözetmesini isteyen görüş. Sevgisel güdüler ve ahlaksal güdüler.

            Anarko-kapitalizm ( Özgürlükçü-bireyci anarşizm ile saf kapitalizm )

            Consequentalizm. ( Bir eylemin değeri onun yol açtığı sonuçla elde edilir.)

–          Deontoloji–} Sonuç önemsiz kabul edilmiş ahlak teorisi.

–          Emprisizm–} Matematiksel ve mantıksal ilişliler dışında bilginin dayandığı yegane temelin ve bilginin tek kaynağının tecrübe olduğunu söyleyen epistomoloji öğretisi.

–          Etatizm–} 1920’lerden sonra Fransa’da kapitalist toplum için yapılan müdahaleler.

–          Kömüniteryenizm ( Cemaatçilik.)–} Liberalizmle, collektivizm arasında.

–          Maksim –} En yüksek prensip, temel ilke ana kural.

–          Nominalizm ( Adcılık) Ortaklar özelliği paylaşan nesnelere iliştirilen etiketler olarak gören dil teorisi.

–          Nomotetik–} Durumdan bağımsız, bir düzenlik ifadesi.

–          Paternalizm( Babacılık)

–          Pozivitizm( Olguculuk)

 1. Olgular ve değerler kesin biçimde birbirlerinden ayrılabilirler.
 2. Sadece gözlenebilen olgular sosyal bilimler açısından önem taşır.

–          Amerika’da “liberalizm” İngiltere ve Avrupa’da “sosyal demokrasi” olmuştur.

–          1974 Anachy, State and Utopia Robert Nozick–} Deontolojisi

–          A Theory of Justice john Rawl Siyaset felsefesi

–          Praxeology( İnsan davranışını ( Human conduct) inceleyen disiplin.

 

Amerika’da sol eğilimli fikirleri savunanlara “liberal” denilmekte, klasik liberalizm görüşleri ise yeni muhafazakar ( neo-conserbative) kişiler tarafından benimsenmektedir.

 

Klasik liberal Muhazafakar parti

Old Whig’i ilk liberal İşçi partisi  İngiltere

                                   Sosyalist Parti

–          Distorted kommunication ( Çarpıtılmış iletişim)

–          Kavram kargaşası

 1. John Locke ( 1632-1714)

                  Doğal haklar teorisi

İnsan kurtlar değildir. ( Hobbes) minimal devlet

 1. David Hume ( 1711-1776)

Anti-rasyonalist liberalizm.

A priori ( Usa vurma)

İnsan üzerine bir araştırma. Of the origin of Government

 1. Adam Smith ve doğal özgürlük sistemi. ( 1723-1790)

İtici Güç

 1. Kendini düşünme ve sempati
 2. Hürriyet arzusu ve topluma uyma adabı
 3. Çalışma itiyadı ve mübadele eğitimi

 

4.  John Stuart Mill faydacılık ve liberalizm

James Mill’in oğlu

1863 Faydacılık

 

5. Harbert Spencer ve Laissez Faire ( 1820-1902)

Social Static 1850 devriminden 9 sene önce

 

6. Frederic Bastiat ( Doğal Ahenk Düzeni) ( 1801-1850)

Tek adamın refahı bütün diğerlerinin aleyhinedir.

 

Tek adamın refahı bütün diğerlerinin yararına, değişimde dolayı?

 

İstek kapasite > Kapasite 1 ADAM

İstek < Kapasite 3 adam ortak iş yapıyor.

 

Artan üretim, işçilerin refahını da arttırır.

 

Klasik Lib.

 1. Hükümetin sınırlandırılması
 2. Özel teşebbüsün teşvik edilmesi
 3.  Sözleşme özgürlüğünün mümkün olan en geniş ölçüde sağlanması

Negatif özgürlük.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s