Bey Kimdir ?


Bey,  o kişidir, bir er kişidir. Bey, odur ki bir haneyi, bir topluluğu, bir halkı muradı üstüne bir istikamette toplayıp, cem ede, onları aile ede, iş bark yol sahibi ede, millet ede. Beylik, büyüklükle sayıyla değil idareyle, çelik bir kuvvetle, adam olmakla düzeni koymakla, hakkı Hak bilip bu yola baş koymakla mümkündür.

Bey, kişi hanesini, bacasını, otağını, yurdunu, milletini en başından kuran kişidir.

Bey, kurulu olan düzenin içinde başa geçen işi götüren değildir. Yani var olan devletin, hanenin, otağın başındaki kişi bu düzeni ilk kuranın yetiştirdiği evladı değil ise bir bey sayılmaz, meğer ki aile kurmuş olmasın.   Bir kimse bir düzen içinde doğmaz, düzensizliği düzene koyar, yolu yol yapar.

Bey olmak kolay değildir, beylik lüzumsuz değildir. Türkün liderliği beyliktir. Beyini bilmeyen yolunu bilmez. Bey düzen kurmadan olunmaz ancak bey doğulur. Beylik bu yolda olandır, yolsuz olan, düzen bozan değil. Bey olan yanlışın takipçisi de değildir. Bey, beydirki içinde düzeni taşıya. Ruhu düzenli olmayanın beyliği beylik, yiğitliği yiğitlik değildir. Töre töredir kadri kıymeti biline, adı unutulan, unutturlan, ismi kasten bozulan şey değildir töre. Bey kişi hakikat nedir töre peki nedir diyendir. Töre, içi insan olan beye aşikar, hakkı Hak bilene yardır. Bir beydirki yerindedir her sözü, hak beller yürür yolu, bir nefeslik şu günü ağ edendir.

Beylik, her yiğidin harcı değildir, vesselam.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s