AVRUPA’NIN BÜTÜNLEŞMESİ VE YEREL YÖNETİMLER


KİTAP NO:    61         

İSMİ:             AVRUPA’NIN BÜTÜNLEŞMESİ VE YEREL YÖNETİMLER

YAZARIN ADI: PROF. DR. RUŞEN KELEŞ S.B.F. ÖĞRETİM ÜYESİ        

TARİH, YER    :  1999 ANKARA

OKUNDUĞU TARİH: 03-10-2001

YAYINEVİ: TÜRKİYE BELEDİYECİLİK  DERNEĞİ     KONDRAD ADENAUER VAKFI

KONU:

            1992 Maastricht Antlaşması ile AB adını almış örgüt, yetkileri artmış.

            1948 OEEC ( Avrupa Ekonomik İşbirliği Örgütü (OEEC) )

            ABD Japonya Kanada katılmış.

            1961 Avrupa Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma örgütü ;;(OECD)

            1949 NATO ve Avrupa Konseyi

            Robert Schuman ve Jean Monnet öncülüğünde 1950’nin başında Avrupa Kömür ve Çelik Topluluğu adlı örgüt oluşturuldu.

            Almanya ve Fransa vardı, sonra Benelux ülkeleri katıldı.

            1950’li yılların sonlarında Avrupa Ekonomik Topluluğu ( EEC) kuruldu.

            Roma Antlaşması imzalandı.

( Serbest Piyasa, Serbest Ticaret, Serbest Dolaşım)

            Hizmette halka yakınlık (Subsidiarity) ilkesine yakınlık kazandırıldı.

             Avrupa Parlementosu Avrupa Konseyi ile birlikte karar veriyor.

            Yürütme organı Avrupa Komisyonu üyelerini üye devlet ve hükümet başkanları atıyor.

            Avrupa Parlementosu oyluyor.

Mayıs 1949’da Avrupa Konseyi kuruluyor. 10 devlet var. 1949 Ağustos’unda Yunanistan ve Türkiye’de katılıyor. 41 devlet var.

            Avrupa Birliğine üye 15 devlet Konsey’e de üye.

Başlıca organları

            Avrupa Konseyi

                     !

Bakanlar Komitesi             Parlamento                                            Yerel ve Bölgesel

Yürütme                                 Karar verme                                       Yönetimler Kongresi

                                                    Karar organı                                       Danışma

Pek çok sözleşme kabul eder.

Katma ( Annexation )

1985 Yerel Özerklik şartı benimsenmiş

  1. Yerel Yönetim tanımlanmış, özerklik
  2.  Onaylayan devletlerin sorumlulukları
  3. Uygulama ve Yürürlük kuralları

Yerel yönetim yetkileri tümüyle( full ) ve yalnız ( exclusive )

(Yerel yönetimde yabancılara oy hakkı veriliyor)

Almanya ve İsviçre’de ( Lander ve Canton’ların ) özerkliğinden ( Autonomy) değil, egemenliğinden (Sovereignty) söz edilmektedir.

Almanya ( Federal hükümete)

Yetki devlete bırakılmamışsa, eyaletlerindir ilkesi ve

İsviçre’de yakın

İtalya merkeziyetçi

Fransa merkeziyetçi yerelliği tartışıyor.

 KAYA TODAIE Yazanağı var.

Bölgeler komitesi var AB’de

  1. Federal devlet Almanya
  2. Bölgesel devlet İtalya
  3. Tekçi Üniter Fransa
  4. Hollanda, Portekiz, İngiltere

1988 Avrupa Parlementosu Bölgeselleştirme şartı.

1993 Cenevre’de Konferans Ayrılıkçılık ve Bölgesellik belirlenmiş.

Bölgeler gelişmiş ve gelişmemiş bölgeler arası sorunlar çözülmeye çalışılıyor.

Keith Taylor “ Safça düşünmemeliyiz, bölgeciliği. Şimdiki Avrupa’da 12 devlet yerine, ekonomisi güçlü küçük bölgecik devletlerini görmek istemem.”

EU: “The Challenge for Local ve Regional Government”

            Partilerin çabaları yetersiz ve Sakıp Sabancı’nın raporu var.

            Doğu Anadolu Raporu İstanbul Nisan 1996

Reform Tasarısı (Türkiye) beş valiye yetkiler veriyor ve sanki gelişme varmış gibi gösteriliyor.

Belediyelere yük geliyor.

Yazarın Diğer Bir Kitabı:

Kentleşme Politikası

 

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s