Bir İnsanın Ne Bildiğini Değil, Ne Bilmediğini Bilmesi – Karar Verme Becerileri / Ders 7


İnsanları işe alacakları zaman genelde onlara hangi konuları bildikleri sorulur. Oysaki bir kişinin bilgisi, becerisinin yanında neyi bilmediğini bilmesi de çok önemlidir.

Eğer ben bir mülakat yapacak olsam kişiye neleri bildiğinden ziyade neleri bilmediğini sorardım. Kişinin vereceği cevap olaya vukufiyetini, kendini bilmesini ve öğrenmeye olan isteğini açlığını gösterir. Alalade bir cevap veyahut neyi bilmediğimin ne önemi var gibi cevaplar kişinin henüz bilinç aşamasına gelmediğini ortaya koyar. Bu kişiler sizin için iyi birer çalışan olabilir. Ancak bu konuda tutarlı ve etraflı cevap veren kişinin ise potansiyel bir girişimci, bir lider adayı olma ihtimali vardır.

Burada belirtmek istediğim şey işe alımlarda ne sorup ne sorulmasından ziyade bir insanın bir konuda olan farkındalığıdır. İster hayat olsun, ister iş konusu olsun kişi neleri bilmediğini biliyorsa, neler öğrenmesi gerektiğini biliyorsa, kapatabileceği ve kapatamayacağı eksikliklerinin farkındaysa bu kişi Yunus Emre’nin, Sokrates’ın, kendini bil emrine, tavsiyesine, hedefine yaklaşıyor demektir.

Kendini bilen, dünyayı bilir, Rabbini bilir. Kendini bilen başarır. Kendini bilen düşse bile kalkabilir. Kendini bilen kişi yaratıcıdır, düşünce üretebilir. Kendini bilen kendinin kölesi değildir. Aksine kendine ramdır, kendine hakimdir. Kendine hakim olabilmek, iradeyi arttırabilmek meziyetlerin en yükseklerinden bir tanesidir.

Bu yüzden kişinin bilmediğini bilmesi genel bir bakışı olduğunu ve dış gözü olduğunu gösterir. Kişiye kavramlar arasında bağlantı kurabilme gücü ve yeteneği verir. Adımlarını takip edebilme, kendini ölçebilme duyusu ve görgüsünü kazandırır. Her vaktin bir kıymeti vardır. Kıymetli vaktini derecelendirebilmek, bunları doğru sarfedebilmek ise eksiğini, noksanını görebilmektedir. Kusurunu bilen gitmesi gereken yoluda bilir. Kendini bilen yolunu da bilir. Doğru yolu bilmek kendini bilmektir. Kendini bilmek bilmediğini bilmek, cehaletinin farkında olmak, eksiğini görmek, kusurunu bilmek, değiştirebileceklerinin ve değiştiremeyeceklerinin bilincinde olmak, şuur halinde olmaktır. Böylece kişi bu kusurları düzeltmeye çalışarak bir yola girer. İşte bu yol doğru yoldur. Kişi kusur bilmediği şeyden kaçmıyorsa onu takip ediyorsa doğru yolda olduğundan bahsedilebilinir mi. Öyleyse doğru yol bu kusurları bilmekten geçer. Yine meziyetlerini bilmeden takip ediyorsa bu kişinin bir yol üstünde olduğundan bahsedilebilinir mi. Elbet meziyetin farkında olmamakta bir meziyettir. Ancak bunun tehlikesi meziyetten kolayca vazgeçilebilinir olmasındadır. Öyleyse doğru yol tüm kusurları, meziyetleri bilerek takip etmektedir.

İşte insanın bilmediğini bilmesi insanı yol sahibi  yapar, düşünce ve şuur sahibi yapar. Bilmediğini bilen yol, düşünce ve şuur sahibidir.

İşte bilmediğini bilmek ister bir iş konusunda olsun, ister hayat konusunda olsun, ister din, ister siyaset alanında olsun her halükarda kişiyi bir seviye yukarıya taşır. Kişiyi metod sahibi yapar.Bu metod takibini sürdürdükçe de kişi bu şuurla hareket ettiği sürece bir yol üzerinde ilerlemiş olur.

Saygılar.

Karar Verme Becerileri Dersleri

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s