DOĞRU MESLEK ÜZERİNE


KİTAP NO: 0251
İSMİ: DOĞRU MESLEK ÜZERİNE – ON RIGHT LIVELIHOOD – Toplu Eserleri 12
YAZARIN ADI: JİDDU KRİSHNAMURTİ Çev: Nurgül DEMİRDÖVEN / Deniz DEMİRDÖVEN
TARİH, YER : 2007 İstanbul
OKUNDUĞU TARİH:  Eylül 2012
YAYINEVİ: AYNA YAYINEVİ – Felsefe

KONU:

Kitabın original ismi doğru yaşam tarzı olarak çevrilebilir. Anlaşıldığı üzere çevirenler herhalde daha çok ilgi çekmeyi hedeflemişler. Gerçi kitapta hayatın nasıl kazanılacağı ile ilgili konular işlenirken, nasıl meslekler seçilmesi veyahut hangilerinin seçilmemesi gerektiği Krishnamurti tarafından belirtiliyor. Ancak kitabın konusu genel olarak dünya hayatı içerisinde nasıl bir tarz duruş sergileneceği ile ilgili. Dünyadaki bütün çatışmalara rağmen nasıl bir geçim yolu ve yaşam biçimi içerisinde olunması gerektiği sorularına muhatap olan Krishnamurti’nin, konferanslarda verdiği cevaplardan derlenen bir kitap.

Kitabı Krishnamurti’nin düşünce yapısını anlamak için okumayı düşünüyorsanız bu kitaptan başlamanızı tavsiye etmek. Zira kitabı doğru anlayabilmek için Krishnamurti’yi biraz daha iyi anlamış olmak gerekir gibi geliyor. Gerçi bu kitapta O’nu anlamak için yararlı ancak daha önce okuduğum İletişim Üzerine, Korku Üzerine kitapları Krishnamurti’nin düşünce dünyasını daha iyi yansıtıyordu.

Kitap Krishnamurti’nin 1944’le 1983 yılları arasında verdiği, doğru yaşam tarzıyla alakalı konularda görüşlerini sunduğu konferanslardaki konuşmalardan derleme bir metin. Ekmek kazanmanın doğru yollarını bulmak isteyenler için yararlı olabilecek bir kitap ancak burada asıl Krishnamurti’nin hayatı kazanma yollarına dair, doğru düşünmeye dair fikirleri yer alıyor ve aktarılıyor.

Kitabın Değerlendirmesi:

Krishnamurti kitap boyunca genel olarak kişinin en önemli mesleğinin hakikati bulmak olduğunu ifade ediyor. Eğitim sisteminin görevinin kişinin yeteneklerini bulmak olduğunu söylüyor. Öğretmenlerin görevinin kişiye hayatın en önemli hakikatini bulma konusunda yol göstermek olduğu aynı zamanda yeteneklerini keşfetmelerine yardımcı olması gerektiğini ifade ediyor. Aslında bunları böyle ifade etmiyor. Zira Krishnamurti bizim düşünce kalıplarımızla düşünmüyor.

Krishnamurti’nin dünyaya kendine has bir bakış açısı var. O olayları ilişki üzerinden değerlendiriyor. Kişinin her şeyle ilişkisi üzerinden bakıyor. Kişinin hakikatle ilişkisi. Kişinin kendisiyle olan ilişkisi. Dünyayla, insanlarla, çevresiyle olan ilişkisi. Kişinin bu ilişkiler arasına koyduğu, kendinin yarattığı düşüncelerin, duyguların, ilahların , putların hakikatle kurduğu ilişkide arasına girdiğini ifade ediyor. Bütün bu putların ( put kendi ifadem) kişide çatışmaya neden olduğunu ifade etmekte.

Kişinin çatışmaları yok etme düşüncesiyle hareket etmemesi gerekmekte. Savaşlar bitsin düşüncesinin bir çatışmaya yol açtığını ifade etmekte mesela.

Krishnamurti, bir işte ekmek kazanmak için çalışıyorsanız bunu zorunlu olarak yaptığımızı unutmamız gerektiğini ifade etmektedir. Yani bu durumu kabullenmenizi söylemektedir. Bunu çatışma haline getirmememizi söylemekte ve kişinin her anında uyanık olması gerektiği söylemektedir.  Yani ben sürekli çalışıyorum hakikati düşünecek vaktim yok, boş vaktim yok demenin gereksiz olduğu söylemektedir. Boş vakit yaratmak istemenin çatışma yaratacağını insanın hayatın her anında hakikati bulmak için, ilişki kurmak için  uyanık olması gerektiği söylemekte. Daha doğrusu bu mealde düşünceler ifade etmekte. Siz okursanız ne demek istediğini daha iyi anlayacaksınız tabiî ki.

Her düşüncesi, her kelimesi insanı düşündürüyor ve ufuklar açıyor. Ayna yayınlarının çıkardığı kitaplarda seçme konferanslar var. Bu konferanslarda Krishnamurti düşüncelerini açıklıyor. En çok kullandığı kelime “anlıyormusunuz”. Her bölümün bitiminde öyle cümleler kuruyorki hayretten hayrete düşüp düşünmeden edemiyorsunuz. İnsan gerçekten yeni şeyler düşünüyor, yeni şeyler öğreniyor. Ufuk açıcı bir insan Krishnamurti.

Kitaptan Alınan Not Başlıkları:

s.82 İnsanın tek işi hakikati bulmak.

s.99 İmge, yaratmadan yaşam.

s.108 Kaçışlar, kendinden.

s.109 Olan üstünde düşünmeden kendinden kaçmadır.

s.111 Uyum, çatışmadan yarışmadan çalışana.

s.112 Zeka, uyumdur.

s.124 Dışta ve içte başarı isteği.

s.146 Keşfetmek için ayakta kalamama korkusu olmamalı.

s.162-63: Öğrenmek sonsuz. Kendini gözlemle. Alev gibi yakar davranışlar.

s.194 Psişik anlamda nasıl ? diye sorma, kimseye. Kendin bul!

s.202

Doğru düşünmek à Sürekli Farkındalık

Doğru düşünceà Hiyerarşik

s.203 Gerçeğe Saygı

s.203 ( Doğru düşünme à Çatışma, ben merkezci düşünceyi kuvvetlendirir çatışmanın anlaşılması doğru düşünmeyle olur.

à Çatışmanın anlaşılması doğru düşünmeyle olur.

s.204 ”Çıkar, kendini geliştirme arayışı” “Zihni geliştirme arayışı” “Bilinç altıda var.”

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s